usp1
usp2
usp3

Rust-Oleum Combicolor Spuitbus - RAL 6009 dennengroen - 0,4L

Rust-Oleum Combicolor Spuitbus - RAL 6009 dennengroen - 0,4L
24,49

Verwachte leverdatum

25-04-2024

  trusted mark

  Fixami is Trusted Shops gecertificeerd

  Productinformatie

  Let op! De afbeelding kan afwijken van het product.

   Verfsoort

   Terpentinebasis (Alkyd)

   Gebruik

   Binnen, Buiten

   Rendement per liter

   2 m²/l

   Volume (product)

   0.4 l

   Vlampunt

   -70 °C

   Uitgehard na

   7 d

   Toepassing op

   Kunststof, Roest

   Overschilderbaar na

   2 h

   Kleur RAL-nummer

   RAL 6009

   Glansgraad

   Hoogglans

   Verwerkingsmethode

   Spuitbus

   EAN

   8715743013249

   Signaalwoord

   Gevaar

   Waarschuwingen (H-zinnen)

   H229: Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting

   H222: Zeer licht ontvlambare aerosol

   H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

   Waarschuwingen (P-zinnen)

   P211: Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten

   P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden

   P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken

   P410+P412: Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F

   P210: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken

   P251: Ook na gebruik niet doorboren of verbranden

   P102: Buiten het bereik van kinderen houden

   P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar gecertificeerde verwerker van afvalstromen

   P103: Alvorens te gebruiken, het etiket lezen

   Waarschuwingen (EUH-zinnen)

   EUH211: Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen

   EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken

  Reviews

  Er zijn nog geen reviews geschreven over dit product.