Rust-Oleum MetalExpert Hoogglans - RAL 7016 antracietgrijs - 0,25L

placeholder-product-media-alt-text-not-set
12,89

Verwachte leverdatum

29-02-2024

  trusted mark

  Fixami is Trusted Shops gecertificeerd

  Productinformatie

   Rust-Oleum MetalExpert Direct Op Roest Metaalverf Gloss Ral 7016

   De Rust-Oleum MetalExpert Direct Op Roest Metaalverf Gloss Ral 7016 is een corrosiebestendige verf die zowel binnen als buiten kan worden gebruikt op ijzer en staal. De verf heeft een 3-in-1-technologie en biedt tot 12 jaar bescherming voor het oppervlak. Het kan direct worden aangebracht op kaal, eerder geverfd of roestig ferrometaal zonder primer. Voor non-ferrometaal en gegalvaniseerd metaal is een grondlaag nodig.

   Voor het aanbrengen van de verf, dien je oppervlakteverontreinigingen te verwijderen en losse roest te schrapen, te borstelen of te schuren. Roer het product grondig door en breng het aan in 1 tot 2 lagen met een kwast of rol. Het verbruik van de verf is ongeveer 9 m2 per laag, en de verf is handdroog na 2 uur en volledig droog na 8 uur.

   Reinig de kwast met kwastreiniger en verdunner of terpentine. Voor spuitapparaten gelden specifieke instructies. De droogtijd van de verf is ongeveer 30 minuten voor handdroog en volledige uitharding vindt plaats na 24 uur. Een tweede laag kan worden aangebracht binnen 1 uur of na 24 uur. Na gebruik moet de spuitbus worden schoongemaakt door deze ondersteboven te draaien en 2 tot 3 seconden te spuiten.

   Verfsoort

   Terpentinebasis (Alkyd)

   Verwerkingsmethode

   Roller, Kwast

   Rendement per liter

   9 m²/l

   Vlampunt

   40 °C

   Uitgehard na

   7 d

   Glansgraad

   Hoogglans

   Toepassing op

   Metaal

   Kleur RAL-nummer

   RAL 7016

   Volume (product)

   0.25 l

   Overschilderbaar na

   16 h

   EAN

   5413436071578

   Signaalwoord

   Waarschuwing

   Waarschuwingen (H-zinnen)

   H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

   H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

   H226: Ontvlambare vloeistof en damp

   Waarschuwingen (P-zinnen)

   P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden

   p403+p235 Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren

   P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken

   P210: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken

   P102: Buiten het bereik van kinderen houden

   P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar gecertificeerde verwerker van afvalstromen

   P303+P361+P353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen

   P103: Alvorens te gebruiken, het etiket lezen

   Waarschuwingen (EUH-zinnen)

   EUH211: Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen

   EUH208: Kan een allergische reactie veroorzaken

  Reviews

  Er zijn nog geen reviews geschreven over dit product.

  Leer Fixami beter kennen

  Sinds 2007 combineren we professioneel gereedschap met advies op maat. Bij ons staat alles in het teken van beter maken.

  Meer over ons
  • Tools van topkwaliteit

  • Specialist in online

  • Altijd persoonlijk advies

  • Wat je project ook is