usp1
usp2
usp3

Rust-Oleum Combicolor Hamerslag - zwart - 0,75L

Rust-Oleum Combicolor Hamerslag - zwart - 0,75L
Outlet
33,99
32,29

Direct Leverbaar

  trusted mark

  Fixami is Trusted Shops gecertificeerd

  Productinformatie

   Beter Pakken, want dit is je laatste kans. In onze outlet pak je de beste producten voor de scherpste prijs.
   Beter Pakken, want dit is je laatste kans. In onze outlet pak je de beste producten voor de scherpste prijs.
   Rust-Oleum Combicolor Hamerslag Zwart

   Rust-Oleum Combicolor Hamerslag Zwart is vergelijkbaar met Hammerite. Je kunt Rust-Oleum Combicolor Hamerslag Zwart aanbrengen met een kwast, roller of verfspuit, direct over roest.

   Wil je Rust-Oleum Combicolor Hamerslag Zwart online kopen? Bestel het dan hier!

   Rust-Oleum Combicolor Hamerslag Zwart wordt gebruikt op blank of hand-ontroeste ferro metaal. Als het staal flink geroest is, raden wij aan om Rust-Oleum CombiPrimer anti-roest te gebruiken. Deze primer is verkrijgbaar in grijs of roodbruin. Hiermee zorg je voor een optimale hechting en voorkom je dat de roest terugkomt. Het is belangrijk om de primer in de juiste laagdikte aan te brengen, zodat de roest goed volloopt. Als je gegalvaniseerde, zink en aluminium oppervlakken hebt, moeten deze eerst worden gegrond met Rust-Oleum CombiPrimer Hechtlaag 3302.

   Rust-Oleum Combicolor Hamerslag Zwart biedt bescherming tegen corrosie bij matige industriebelasting. Het is zeer duurzaam dankzij de vernetting van de hamerslag. Je kunt het eenvoudig aanbrengen met een kwast of verfroller. Rust-Oleum Combicolor Hamerslag is lood en chromaat-vrij en bevat roestwerende pigmenten voor extra roestwering.

   Hoeveel kun je schilderen met Rust-Oleum Combicolor Hamerslag Zwart? Dit hangt af van de kleur en varieert tussen de 8.0 - 8.5 m²/l. Dit is afhankelijk van factoren zoals de poreusheid en ruwheid van de ondergrond en materiaalverlies tijdens het aanbrengen (zie DIN 53220).

   Hoe ga je te werk met Rust-Oleum Combicolor Hamerslag Zwart? Verwijder olie, vet en alle andere verontreinigingen door middel van alkalische of hogedruk (stoom) reiniging in combinatie met daarvoor geschikte middelen. Breng de aanbevolen grondlaag Rust-Oleum CombiPrimer anti-roest aan. Schuur eventuele intacte, oude verflagen om een goede hechting te krijgen. Controleer de hechting van de oude lagen. Zorg ervoor dat het oppervlak schoon en droog is tijdens het aanbrengen van de coatings.

   Kleurdekking

   Dekkend

   Verfsoort

   Terpentinebasis (Alkyd)

   Verwerkingsmethode

   Roller, Kwast, Spuitbus

   Gebruik

   Binnen, Buiten

   Uitgehard na

   10 d

   Vlampunt

   40 °C

   Glansgraad

   Hoogglans

   Toepassing op

   Metaal

   Kleefvrij na

   2 h

   Rendement per liter

   8 m²/l

   Volume (product)

   0.75 l

   Overschilderbaar na

   24 h

   EAN

   8715743012587

   Signaalwoord

   Waarschuwing

   Waarschuwingen (H-zinnen)

   H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

   H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

   H226: Ontvlambare vloeistof en damp

   Waarschuwingen (P-zinnen)

   P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden

   p403+p235 Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren

   P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken

   P210: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken

   P102: Buiten het bereik van kinderen houden

   P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar gecertificeerde verwerker van afvalstromen

   P303+P361+P353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen

   P103: Alvorens te gebruiken, het etiket lezen

   Waarschuwingen (EUH-zinnen)

   EUH211: Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen

   EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken

   EUH208: Kan een allergische reactie veroorzaken

  Reviews

  Er zijn nog geen reviews geschreven over dit product.