Prijzen inclusief BTW zien?

Je kan dit altijd aanpassen, onderaan de pagina of op de productpagina.

WD-40 31348 Specialist Kruipolie roestwerend - 400 ml

placeholder-product-media-alt-text-not-set
placeholder-product-media-alt-text-not-set
placeholder-product-media-alt-text-not-set
placeholder-product-media-alt-text-not-set
placeholder-product-media-alt-text-not-set
adviesprijs
14,00
13,39

Direct Leverbaar

  trusted mark

  Fixami is Trusted Shops gecertificeerd

  Productinformatie

   Deze krachtige snelwerkende kruipolie dringt vlot in moeilijk te bereiken plaatsen door. Het maakt snel vastgelopen bevestigingen en vastzittende of vastgeroeste bewegende delen los. Daarnaast is het product zeer goed bestand tegen water en beschermt het tegen corrosie. Deze oplossing is bruikbaar voor verschillende toepassingen. Zo kan het gebruikt worden om moeren, bouten en sloten los te maken. De kruipolie is geschikt voor gebruik op verschillende materialen, waaronder metaal, legeringen, rubber, kunststof en de meeste lakken. Het product is werkzaam bij temperaturen van -20 °C tot +90 °C, waarmee het zelfs in de meest extreme omstandigheden gebruikt kan worden. Een aanrader voor iedereen die wel eens met vastgeroeste onderdelen of gereedschappen werkt!

   ADR klasse
   2
   Brandbare vloeistof
   Nee
   Gevarenaanduiding
   H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
   Gevarenaanduiding
   H315: Veroorzaakt huidirritatie
   Gevarenaanduiding
   H229: Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting
   Gevarenaanduiding
   H222: Zeer licht ontvlambare aerosol
   Gevarenaanduiding
   H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken
   Gevarenaanduiding
   EUH208: Kan een allergische reactie veroorzaken
   Kartonnen verpakkingsgewicht
   0 kg
   Signaalwoord
   Gevaar
   Tunnelcode
   D
   UN Code
   UN1950: Spuitbussen (aërosolen)
   Verpakkingsmateriaal
   Aluminium
   Verpakkingstype
   Spray
   Viscositeitsregeling
   Ja
   Volume (product)
   400 ml
   Voorzorgsaanduiding
   P211: Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten
   Voorzorgsaanduiding
   P280: Beschermende kledij dragen
   Voorzorgsaanduiding
   P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden
   Voorzorgsaanduiding
   P405: Achter slot bewaren
   Voorzorgsaanduiding
   P312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen
   Voorzorgsaanduiding
   P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden
   Voorzorgsaanduiding
   P273: Voorkom lozing in het milieu
   Voorzorgsaanduiding
   P210: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken
   Voorzorgsaanduiding
   P251: Ook na gebruik niet doorboren of verbranden
   Voorzorgsaanduiding
   P102: Buiten het bereik van kinderen houden
   Voorzorgsaanduiding
   P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar gecertificeerde verwerker van afvalstromen
   Voorzorgsaanduiding
   P410: Tegen zonlicht beschermen
   Voorzorgsaanduiding
   P412: Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F

  Reviews

  Er zijn nog geen reviews geschreven over dit product.

  Leer Fixami beter kennen

  Sinds 2007 combineren we professioneel gereedschap met advies op maat. Bij ons staat alles in het teken van beter maken.

  Meer over ons
  • Tools van topkwaliteit

  • Specialist in online

  • Altijd persoonlijk advies

  • Wat je project ook is