Zinsser Bin mat - Primer - wit - 5L

placeholder-product-media-alt-text-not-set
194,89

Direct Leverbaar

  trusted mark

  Fixami is Trusted Shops gecertificeerd

  Productinformatie


   Zeer snelle droging
   Gesloten, goed hechtende verffilm
   Maskeert geuren
   Overschilderbaar met de meeste water- en solventgebaseerde decoratieve verven
   Kleefvrij: 20
   Overschilderbaar: 45
   Verpakking: blik

   Verfsoort

   Terpentinebasis (Alkyd)

   Verwerkingsmethode

   Roller, Kwast

   Toepassing op

   Keramiek, Kunststof, Beton, Plastic, Aluminium, Hout MDF, Hout, Steen, Metselwerk

   Gebruik

   Binnen

   Glansgraad

   Mat

   Uitgehard na

   3 d

   Overschilderbaar na

   45 m

   Rendement per liter

   120 m²/l

   Kleurnaam

   Mat Wit

   Vlampunt

   17 °C

   Kleefvrij na

   20 m

   Volume (product)

   5 l

   Type verf

   Grondverf

   EAN

   5413436049881

   Signaalwoord

   Gevaar

   Waarschuwingen (H-zinnen)

   H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie

   H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken

   H413: Kan langdurige schadelijk gevolgen voor in het water levende organismen hebben

   H225: Licht ontvlambare vloeistof en damp

   Waarschuwingen (P-zinnen)

   P353: NA (mogelijke) blootstelling: Huid met water afspoelen/afdouchen

   P280: Beschermende kledij dragen

   P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden

   P403: Op een goed geventileerde plaats bewaren

   P361: NA (mogelijke) blootstelling: Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken

   P303: BIJ CONTACT MET DE HUID (OF HET HAAR): → onmiddellijk het antigifcentrum of een arts raadplegen

   P210: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken

   P235: Koel bewaren

   P102: Buiten het bereik van kinderen houden

   P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar gecertificeerde verwerker van afvalstromen

   P103: Alvorens te gebruiken, het etiket lezen

  Reviews

  Er zijn nog geen reviews geschreven over dit product.

  Leer Fixami beter kennen

  Sinds 2007 combineren we professioneel gereedschap met advies op maat. Bij ons staat alles in het teken van beter maken.

  Meer over ons
  • Tools van topkwaliteit

  • Specialist in online

  • Altijd persoonlijk advies

  • Wat je project ook is