usp1
usp2
usp3

illbruck FM330 Perfect Elastic Foam Purschuim - Elastisch - 880ml - ReBus

illbruck FM330 Perfect Elastic Foam Purschuim - Elastisch - 880ml - ReBus-image
adviesprijs
22,00
14,79

Direct Leverbaar

  trusted mark-image

  Fixami is Trusted Shops gecertificeerd

  Productinformatie

   Illbruck 399613 Purschuim: Vol Vertrouwen Dichten en Isoleren
   Sta je op het punt om scheuren en kieren definitief vaarwel te zeggen? Illbruck FM330 Perfect Elastic Foam Purschuim is jouw held als het gaat om duurzame, elastische isolatie. Dit potje kracht pakt uit met een indrukwekkende MTV van 35%, wat betekent dat het als geen ander stelruimten kan dichten en voegen kan vullen, zelfs als die bewegen. Maar daar stopt het niet! Je haalt meer uit je bus met de +20% extra inhoud, waardoor je niet alleen efficiënt maar ook economisch te werk gaat. Zeg maar dag tegen ongewenst snijverlies door lage na-expansie, terwijl je geniet van een topklasse in elasticiteit, herstelvermogen en isolatie. De kicker? Dit spul is ook nog eens bestand tegen warmte, water, en talloze chemicaliën, maakt isoleren niet alleen makkelijk maar ook bestendig. Tuurlijk, 't is behoorlijk pittig spul met een aantal veiligheidswaarschuwingen - van huidirritatie tot het potentieel om allergieën of astmasymptomen uit te lokken (dus, opletten geblazen!). Maar zeker met de juiste voorzorgsmaatregelen wordt jouw klus een koud kunstje. En het mooiste? Afgewerkt, overschilderd, of gestuct: met Illbruck FM330 gaat 't helemaal naar jouw hand staan. Dus, handschoenen aan, masker op, en aan de slag - maak van jouw ruimte een meesterwerk van isolatie, met Illbruck als je trouwe kompaan.

   Vlampunt

   -82 °C

   EAN

   8713465316846

   Artikelnummer

   215905

   Volume (product)

   880 ml

   Veiligheidsaanwijzingen

   Voorzorgsaanduiding, Gevarenaanduiding, Signaalwoord

   Waarschuwingen (H-zinnen)

   H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie

   H351: Verdacht van het veroorzaken van kanker

   H315: Veroorzaakt huidirritatie

   H229: Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting

   H373: Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling

   H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken

   H222: Zeer licht ontvlambare aerosol

   H332: Schadelijk bij inademing

   H334: Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken

   H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken

   Waarschuwingen (P-zinnen)

   P284: Vuur/vlambestendige/brandwerende kleding dragen

   P211: Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten

   P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden

   P210: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken

   P311: NA (mogelijke) blootstelling: een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen

   P251: Ook na gebruik niet doorboren of verbranden

   P342: Bij ademhalingssymptomen:

   P410: Tegen zonlicht beschermen

   P412: Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F

   Waarschuwingen (EUH-zinnen)

   EUH204: Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken

   1x Illbruck FM330 Perfect Elastic Foam Purschuim

  Reviews

  Er zijn nog geen reviews geschreven over dit product.