usp1
usp2
usp3

Alabastine Xtra Voorstrijk Vochtige Muren en Kelders - 1L

Alabastine Xtra Voorstrijk Vochtige Muren en Kelders - 1L

Uitvoering

25,29

Verwachte leverdatum

24-04-2024

  trusted mark

  Fixami is Trusted Shops gecertificeerd

  Productinformatie

   Kleurdekking

   Dekkend

   Kleurnaam

   Transparant

   Hoogte (Product)

   11 cm

   Gebruik

   Binnen, Buiten

   Toepassing op

   Muren, Plafonds, Gipsplaat, Pleisterwerk

   Verwerkingsmethode

   Verfroller

   Volume (product)

   1 l

   Waterbestendig

   Ja

   Gewicht (Product)

   1621 kg

   Glansgraad

   Mat

   Overschilderbaar na

   3 h

   Verfsoort

   Waterbasis (acryl)

   Breedte (Product)

   11 cm

   Lengte (Product)

   11 cm

   Rendement per liter

   8 m²/l

   EAN

   8710839145095

   Signaalwoord

   Gevaar

   Waarschuwingen (H-zinnen)

   H315: Veroorzaakt huidirritatie

   H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

   H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel

   H226: Ontvlambare vloeistof en damp

   H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken

   Waarschuwingen (P-zinnen)

   P280: Beschermende kledij dragen

   P338: NA (mogelijke) blootstelling: Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen

   P405: Achter slot bewaren

   P305: BIJ CONTACT MET DE OGEN: → onmiddellijk zachtjes afspoelen met water

   P351: NA (mogelijke) blootstelling: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten

   P102: Buiten het bereik van kinderen houden

   P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar gecertificeerde verwerker van afvalstromen

   Waarschuwingen (EUH-zinnen)

   EUH208: Kan een allergische reactie veroorzaken

  Reviews

  Er zijn nog geen reviews geschreven over dit product.