usp1
usp2
usp3

Alabastine Xtra Voorstrijk Vochtige Muren en Kelders - Wit - 500ml

Alabastine Xtra Voorstrijk Vochtige Muren en Kelders - Wit - 500ml-image

Kleurnaam

Volume (product)

adviesprijs
21,00
20,09

Direct Leverbaar

  trusted mark-image

  Fixami is Trusted Shops gecertificeerd

  Productinformatie

   Kleurdekking

   Dekkend

   Gebruik

   Binnen, Buiten

   Toepassing op

   Muren, Plafonds, Gipsplaat, Pleisterwerk

   Verwerkingsmethode

   Verfroller

   Waterbestendig

   Ja

   Kleurnaam

   Wit

   Glansgraad

   Mat

   Overschilderbaar na

   3 h

   Verfsoort

   Waterbasis (acryl)

   Rendement per liter

   8 m²/l

   EAN

   8710839145101

   Artikelnummer

   226460

   Volume (product)

   0.5 l

   Breedte (Product)

   6.3 cm

   Gewicht (Product)

   0.488 kg

   Lengte (Product)

   6 cm

   Hoogte (Product)

   6.3 cm

   Veiligheidsaanwijzingen

   Voorzorgsaanduiding, Signaalwoord, Gevarenaanduiding

   Waarschuwingen (H-zinnen)

   H315: Veroorzaakt huidirritatie

   H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

   H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel

   H226: Ontvlambare vloeistof en damp

   H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken

   Waarschuwingen (P-zinnen)

   P280: Beschermende kledij dragen

   P338: NA (mogelijke) blootstelling: Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen

   P405: Achter slot bewaren

   P305: BIJ CONTACT MET DE OGEN: → onmiddellijk zachtjes afspoelen met water

   P351: NA (mogelijke) blootstelling: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten

   P102: Buiten het bereik van kinderen houden

   P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar gecertificeerde verwerker van afvalstromen

   Waarschuwingen (EUH-zinnen)

   EUH208: Kan een allergische reactie veroorzaken

  Reviews

  Er zijn nog geen reviews geschreven over dit product.