usp1
usp2
usp3

Fischer 558757 FIS V Plus 360 S Injectiemortel 20 stuks in krat incl. 40 mengtuiten - 20 x 360ml

Fischer 558757 FIS V Plus 360 S Injectiemortel 20 stuks in krat incl. 40 mengtuiten - 20 x 360ml
438,09
412,39

Verwachte leverdatum

30-04-2024

  trusted mark

  Fixami is Trusted Shops gecertificeerd

  Productinformatie

   De veelzijdige injectiemortel voor montage in gescheurd beton en metselwerk.

   De fischer high-performance injectiemortel FIS V Plus is de universele allrounder voor de hoogste eisen. De styreenvrije vinylesterhybride mortel met zijn talrijke bevestigingselementen is goedgekeurd voor bevestigingen in gescheurd- en ongescheurd beton en in vol- en geperforeeerd metselwerk. De FIS V Plus wordt toegepast voor het verlijmen van FIS A ankerstangen, RG M ankerstangen en RG M I binnendraadankers. De injectiemortel wordt echter ook gebruikt in combinatie met wapeningsstaven. Naast de goedkeuring voor het achteraf aanbrengen van wapeningsstaven is de FIS V Plus ook geschikt voor gebruik in watergevulde boorgaten.

   Voordelen

   - De FIS V Plus injectiemortel heeft talrijke systeemgoedkeuringen, zoals in gescheurd- en ongescheurd beton, metselwerk en voor speciale toepassingen.
   - De ETA-keuring voor een levensduur van 100 jaar biedt permanente veiligheid voor alle toepassingen.
   - Het goedgekeurde gebruik in met water gevulde boorgaten maakt een breed scala aan toepassingen mogelijk, zelfs onder zware omgevingsomstandigheden.
   - FIS VW Plus High Speed heeft een aanzienlijk kortere uithardingstijd dan FIS V Plus, wat zorgt voor een snelle voortgang van het werk, zelfs bij lage temperaturen.
   - Het omvangrijke toebehorenprogramma is uitstekend geschikt voor de FIS V Plus injectiemortelfamilie, verhoogt de grote flexibiliteit van het systeem en maakt zo een breed scala aan toepassingen mogelijk.

   Volume (product)

   7200 ml

   EAN

   4048962417623

   Signaalwoord

   Gevaar

   Waarschuwingen (H-zinnen)

   H315: Veroorzaakt huidirritatie

   H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken

   H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel

   Waarschuwingen (P-zinnen)

   P280: Beschermende kledij dragen

   P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden

   P338: NA (mogelijke) blootstelling: Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen

   P305: BIJ CONTACT MET DE OGEN: → onmiddellijk zachtjes afspoelen met water

   P351: NA (mogelijke) blootstelling: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten

   P310: NA (mogelijke) blootstelling: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen

   P102: Buiten het bereik van kinderen houden

   40 mengtuiten
   stevige krat met deksel

  Reviews

  Er zijn nog geen reviews geschreven over dit product.