usp1
usp2
usp3

Frencken Randsealer - Transparant - 750g

Frencken Randsealer - Transparant - 750g
adviesprijs
32,00
21,49

Direct Leverbaar

  trusted mark

  Fixami is Trusted Shops gecertificeerd

  Productinformatie

   Afdichtingsmiddel voor de zaag- en kopse kanten van (watervast) plaatmateriaal. Droogtijd ca. 20 minuten. Hoog indringend vermogen en duurzame bescherming. Voldoet aan de brl 08-01 (skh publicatie 04-01) ‘beoordelingsgrondslag voor afdichtingsmiddelen voor de timmerindustrie’. De Randsealer is handmatig op te brengen maar kan ook goed verspoten worden en is overschilderbaar met alle voorkomende laksystemen.

   Hhoog waterafdichtend vermogen, beter dan d4
   Komo gecertificeerd
   Na 45 min. stofdroog
   Overschilderbaar met alle voorkomende laksystemen
   Verlengt de levensduur van hout
   Het alternatief voor zowel een als twee componenten pvac systemen, pu-systemen en epoxy systemen.
   Zeer goed verspuitbaar
   Onderzocht en uitstekend bevonden door stichting hout research (shr) en stichting keuringsbureau hout (skh) volgens brl 08-01 (skh publicatie 04-01 ‘beoordelingsgrondslag voor afdichtingmiddelen voor de timmerindustrie’)
   24 maanden houdbaar
   Bij afwerking met een grondlak en eventueel een aflak is slechts één laag randsealer noodzakelijk. Indien dit niet het geval is zijn twee lagen noodzakelijk om voldoende afdichting te krijgen.
   Randsealer transparant bs 750 g

   Vlampunt

   100 °C

   Gewicht (Product)

   0.75 kg

   EAN

   8712575711626

   Artikelnummer

   217583

   Veiligheidsaanwijzingen

   Gevarenaanduiding, Voorzorgsaanduiding, Signaalwoord

   Waarschuwingen (H-zinnen)

   H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie

   H400: Zeer giftig voor in het water levende organismen

   H302: Schadelijk bij inslikken

   H315: Veroorzaakt huidirritatie

   H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

   H311: Giftig bij contact met de huid

   H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken

   H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

   H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel

   H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsels

   H331: Giftig bij inademing

   H301: Giftig bij inademen

   Waarschuwingen (P-zinnen)

   P273: Voorkom lozing in het milieu

   P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar gecertificeerde verwerker van afvalstromen

   Waarschuwingen (EUH-zinnen)

   EUH208: Kan een allergische reactie veroorzaken

  Reviews

  Er zijn nog geen reviews geschreven over dit product.