usp1
usp2
usp3

Kärcher 6.295-743.0 Ultra foam reiniger 3in1 - 1L

-image
11,19

Direct Leverbaar

  trusted mark-image

  Fixami is Trusted Shops gecertificeerd

  Productinformatie

   Karcher 6.295-743.0 schoonmaakproduct: laat het schuimen!
   Maak kennis met je nieuwe favoriet voor het weekend: de Kärcher 6.295-743.0 Ultra foam reiniger 3in1. Deze topper is jouw geheime wapen tegen de viespeuken van de straat: modder, stof en zelfs sporen van laatste herfst's bladeren maken geen schijn van kans meer. Waarom? Nou, deze slimme jongen is een hardcore schuim-booster. We praten over een krachtig, lekker plakkend schuim dat elke millimeter van je voertuig, motorfiets, caravan, of boot omarmt en streelt alsof het de eerste en laatste keer is. Gekoppeld aan je Kärcher hogedrukreiniger en schuimsproeier, ben je niet meer aan het schoonmaken, maar ben je aan het genieten van een snelle en efficiënte reinigingservaring. En omdat we allemaal een beetje liefde voor onze planeet in ons hart hebben, wil je vast weten dat dit spul vol met bio-afbreekbare tensides zit, keurig in de pas lopend met OECD-standaarden. Geen NTA te bekennen en direct klaar voor gebruik, dus geen gedoe met mengen of voorbereiden. En wees gerust, je velletje blijft veilig - vlammen werpen of huidirritatie veroorzaken is niet zijn stijl, hoewel een bril geen overbodige luxe is. Pak die fles van 1 liter – je hebt nu het perfecte excuus om naar buiten te gaan en wat frisse lucht te happen.

   EAN

   4039784712034

   Artikelnummer

   122954

   Volume

   1 l

   Veiligheidsaanwijzingen

   Voorzorgsaanduiding, Signaalwoord, Gevarenaanduiding

   Waarschuwingen (H-zinnen)

   H315: Veroorzaakt huidirritatie

   H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel

   Waarschuwingen (P-zinnen)

   P280: Beschermende kledij dragen

   P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden

   P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen

   P264: Na het werken met dit product ... grondig wassen

   P332+P313: Bij huidirritatie: een arts raadplegen

   P310: NA (mogelijke) blootstelling: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen

   P302+P352: BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen

   P102: Buiten het bereik van kinderen houden

   Waarschuwingen (EUH-zinnen)

  Reviews

  Er zijn nog geen reviews geschreven over dit product.