usp1
usp2
usp3

Kärcher Professional RM 760 CarpetPro Tapijtreinigingsmiddel (16st)

Kärcher Professional RM 760 CarpetPro Tapijtreinigingsmiddel (16st)-image
25,59

Direct Leverbaar

  trusted mark-image

  Fixami is Trusted Shops gecertificeerd

  Productinformatie

   Effectief en grondig reinigingsmiddel voor sproei-extractiereiniging van textielen vloerbedekking en bekleding
   Verwijdert hardnekkige olie-, vet- en mineraalvlekken
   iCapsol-technologie: spoelen is niet nodig dus oppervlakken zijn snel weer droog
   Kortere droogtijd
   Vriendelijk voor de huid dankzij afzonderlijk verpakte reinigingstabletten
   Oplosbare tabletten in een in water oplosbare folie voor meer reinigingskracht
   Zachte reiniging
   Actieve reiniging bij elke temperatuur
   Vrij van bleekmiddel
   Verbetert de vloerhygiëne
   Aangenaam frisse geur
   Tabletvorm

   H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
   P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
   P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
   P264 Na het werken met dit product grondig wassen.
   P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten, contactlenzen verwijderen, indien mogelijk, blijven spoelen.
   P337 + P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

   EAN

   4054278032351

   Artikelnummer

   229986

  Reviews

  Er zijn nog geen reviews geschreven over dit product.