usp1
usp2
usp3

LOCTITE 401 - Universele snellijm - 20gr

-image
26,39
25,49

Direct Leverbaar

  trusted mark-image

  Fixami is Trusted Shops gecertificeerd

  Productinformatie

   Loctite 401 secondelijm - een oersterk bondgenoot
   Sta je op het punt om die gebroken voorwerpen weer nieuw leven in te blazen? Loctite 401 Superlijm springt je bij met een kracht waarop je kan rekenen. Deze niet te onderschatten superheld onder de lijmen is je go-to oplossing voor een brede reeks materialen; of je nu metaal, kunststof, hout, papier, of leer wilt lijmen, Loctite houdt ze vast alsof ze nooit gescheiden waren. Kenmerkend door zijn snelhardende kwaliteiten, is deze lijm een redder in nood voor elke snelle reparatie. Maar ho, laat je niet enkel door de kracht overdonderen, want met grootse plakkracht komt grootse verantwoordelijkheid. Zo geeft Loctite 401 Superlijm letterlijk en figuurlijk blijk van zijn kracht door binnen seconden te kleven. Handig, maar wees dus alert dat je niet vastzit aan iets anders dan je project. Gevaarlijk? Ja, met signalen als EUH202 die waarschuwen voor oog- en huidirritatie en het advies om voorzorg te nemen om inademing te vermijden, is het duidelijk: deze lijm is niet voor de onvoorzichtige harten. Maar met de juiste bescherming en een scherpe focus wordt elke klus een koud kunstje. Kortom, Loctite 401 is een sterk staaltje chemie voor iedereen die hecht aan kwaliteit.

   Vlampunt

   80 °C

   EAN

   5010266007878

   Artikelnummer

   242751

   Gewicht

   20 g

   Veiligheidsaanwijzingen

   Voorzorgsaanduiding, Gevarenaanduiding, Signaalwoord

   Waarschuwingen (H-zinnen)

   H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie

   H315: Veroorzaakt huidirritatie

   H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken

   Waarschuwingen (P-zinnen)

   P280: Beschermende kledij dragen

   P338: NA (mogelijke) blootstelling: Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen

   P305: BIJ CONTACT MET DE OGEN: → onmiddellijk zachtjes afspoelen met water

   P351: NA (mogelijke) blootstelling: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten

   P313: NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen

   P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden

   P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar gecertificeerde verwerker van afvalstromen

   P337: Bij aanhoudende oogirritatie:

   Waarschuwingen (EUH-zinnen)

   EUH202: Cyanoacrylaat. Gevaarlijk. Kleeft binnen enkele seconden aan huid en oogleden. Buiten het bereik van kinderen houden

  Reviews

  Er zijn nog geen reviews geschreven over dit product.