Loctite 636.570.9004 Snellijm - 5g

placeholder-product-media-alt-text-not-set
8,49

Direct Leverbaar

  trusted mark

  Fixami is Trusted Shops gecertificeerd

  Productinformatie

   Snellijm - algemeen gebruik. Lage viscositeit. Ideaal voor gebruik op poreuze materialen.

   LOCTITE 401 is een snellijm die ontwikkeld is voor het monteren van moeilijk te verlijmen materialen die een gelijkmatige spanningsverdeling en een hoge trek- en/of schuifsterkte vereisen. Het product is geschikt voor snelle verlijming van talrijke materialen, waaronder metaal, kunststof en elastomeer. LOCTITE 401 is ook geschikt voor het verlijmen van poreuze materialen zoals hout, papier, leer en stof. Perfect voor alle snelle reparaties en alle soorten kleine noodreparaties.

   Voordelen:Universele snellijm.
   Zeer hoge sterkte op nauwsluitende onderdelen.
   Perfect voor alle snelle reparaties en alle soorten kleine noodreparaties.
   Kan een grote verscheidenheid aan gelijkende en niet-gelijkende materialen verlijmen (metalen, rubber, hout, karton, keramiek en de meeste kunststoffen).

   BLS SNELLIJM 401 5GR 232659

   Vlampunt

   80 °C

   Gewicht (Product)

   5 g

   EAN

   5010266317786

   Signaalwoord

   Waarschuwing

   Waarschuwingen (H-zinnen)

   H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie

   H315: Veroorzaakt huidirritatie

   H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken

   Waarschuwingen (P-zinnen)

   P280: Beschermende kledij dragen

   P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen

   P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden

   P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen

   P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar gecertificeerde verwerker van afvalstromen

  Reviews

  Er zijn nog geen reviews geschreven over dit product.

  Leer Fixami beter kennen

  Sinds 2007 combineren we professioneel gereedschap met advies op maat. Bij ons staat alles in het teken van beter maken.

  Meer over ons
  • Tools van topkwaliteit

  • Specialist in online

  • Altijd persoonlijk advies

  • Wat je project ook is