usp1
usp2
usp3

Mathys Fassitek - palissander - 2,5L

-image
52,99

Direct Leverbaar

  trusted mark-image

  Fixami is Trusted Shops gecertificeerd

  Productinformatie

   Fassitek is een solventgedragen beits op basis van speciale alkydharsen en gemodificeerde olies. Deze beitsen zijn zeer effectieve producten voor het impregneren van hout en het beschermen van meerdere houtsoorten tegen weersinvloeden en UV-stralen.

   Aanbevolen gebruik: Beschermende en esthetische impregnatie van binnen- en buitenhoutwerk. Opmerking: kleurloze Fassitek alleen voorbehouden voor binnengebruik.
   Transparant en lichtecht
   Behandelt en beschermt het hout in de diepte
   Niet filmvormend
   Accentueert de houtstructuur
   Microporeus, laat het hout ademen
   Uitstekende buitenduurzaamheid
   Goede bescherming tegen UV-stralen
   Lichtvaste houttinten - standaard kleuren
   Decoratieve kleuren te verkrijgen vanuit de transparante versie
   Kleefvrij: 3 (15 m²/l)
   Overschilderbaar: 24
   Verpakking: blik

   Verwerkingsmethode

   Airless spuitapparatuur, Roller, Verfspuit, Kwast

   Kleurdekking

   Dekkend

   Verfsoort

   Terpentinebasis (Alkyd)

   Gebruik

   Binnen, Buiten

   Vlampunt

   40 °C

   Glansgraad

   Mat

   Rendement per liter

   10 m²/l

   Kleefvrij na

   3 h

   Toepassing op

   Hout

   Overschilderbaar na

   24 h

   EAN

   5413436002947

   Artikelnummer

   353659

   Volume

   2.5 l

   Veiligheidsaanwijzingen

   Voorzorgsaanduiding, Gevarenaanduiding, Signaalwoord

   Waarschuwingen (H-zinnen)

   H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

   H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

   H226: Ontvlambare vloeistof en damp

   Waarschuwingen (P-zinnen)

   P280: Beschermende kledij dragen

   P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden

   P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken

   P210: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken

   P102: Buiten het bereik van kinderen houden

   P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar gecertificeerde verwerker van afvalstromen

   P303+P361+P353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen

   P103: Alvorens te gebruiken, het etiket lezen

   Waarschuwingen (EUH-zinnen)

   EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken

   EUH208: Kan een allergische reactie veroorzaken

  Reviews

  Er zijn nog geen reviews geschreven over dit product.