usp1
usp2
usp3

Mathys Fassitek Thixo - donkere eik - 2,5L

-image
adviesprijs
82,00
62,89

Direct Leverbaar

  trusted mark-image

  Fixami is Trusted Shops gecertificeerd

  Productinformatie

   Mathys Fassitek Thixo: transparante thixotrope beits voor buiten

   Ontdek de Mathys Fassitek Thixo, jouw ideale partner voor het behandelen en beschermen van houtwerk buiten. Deze transparante, solventgedragen beits is niet alleen makkelijk te verwerken dankzij de thixotrope, iets dikkere structuur, maar biedt ook alle beschermende en decoratieve voordelen van de klassieke Fassitek. Je brengt het eenvoudig aan met een platte kwast en kunt zelfs kiezen voor een dikkere laag om je werkcomfort te verhogen.

   Deze beits is op terpentinebasis en zorgt voor een diepe behandeling van het hout zonder een film te vormen. Het accentueert prachtig de houtstructuur en is microporeus, wat betekent dat het hout kan blijven ademen. Met zijn uitstekende duurzaamheid en goede bescherming tegen UV-stralen is de Mathys Fassitek Thixo een betrouwbare keuze voor al je houtwerk buiten.

   De lichtvaste houttinten zijn beschikbaar in standaard kleuren en zorgen ervoor dat je project er jarenlang mooi blijft uitzien. Qua rendement kun je rekenen op ongeveer 10 m² per liter, maar dit is afhankelijk van factoren zoals de poreusheid en ruwheid van de ondergrond en het materiaalverlies tijdens het aanbrengen. Voor de beste resultaten, raadpleeg de DIN 53220 norm.

   Verwerkingsmethode

   Airless spuitapparatuur, Roller, Verfspuit, Kwast

   Kleurdekking

   Dekkend

   Verfsoort

   Terpentinebasis (Alkyd)

   Gebruik

   Binnen, Buiten

   Glansgraad

   Mat

   Rendement per liter

   10 m²/l

   Toepassing op

   Hout

   Kleurnaam

   Donker Eiken

   Overschilderbaar na

   24 h

   EAN

   5413436134433

   Artikelnummer

   353681

   Volume

   2.5 l

   Veiligheidsaanwijzingen

   Voorzorgsaanduiding, Gevarenaanduiding, Signaalwoord

   Waarschuwingen (H-zinnen)

   H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

   H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken

   H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

   H226: Ontvlambare vloeistof en damp

   Waarschuwingen (P-zinnen)

   P280: Beschermende kledij dragen

   P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden

   P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken

   P273: Voorkom lozing in het milieu

   P210: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken

   P391: Gelekte/gemorste stof opruimen

   P102: Buiten het bereik van kinderen houden

   P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar gecertificeerde verwerker van afvalstromen

   P303+P361+P353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen

   P103: Alvorens te gebruiken, het etiket lezen

   Waarschuwingen (EUH-zinnen)

   EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken

  Reviews

  Er zijn nog geen reviews geschreven over dit product.