usp1
usp2
usp3

MoTip 090407 Snijboorolie - 500ml

MoTip 090407 Snijboorolie - 500ml-image
adviesprijs
18,00
12,29

Direct Leverbaar

  trusted mark-image

  Fixami is Trusted Shops gecertificeerd

  Productinformatie

   Kwalitatief hoogwaardige olie ter voorkoming van oververhitting van metalen bij snij- en boorwerkzaamheden.Snijboorolie 500 ml

   Vlampunt

   0 °C

   EAN

   8711347225965

   Artikelnummer

   215986

   Volume (product)

   500 ml

   Veiligheidsaanwijzingen

   Voorzorgsaanduiding, Signaalwoord, Gevarenaanduiding

   Waarschuwingen (H-zinnen)

   H229: Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting

   H222: Zeer licht ontvlambare aerosol

   Waarschuwingen (P-zinnen)

   P211: Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten

   P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden

   P260: Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen

   P210: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken

   P251: Ook na gebruik niet doorboren of verbranden

   P102: Buiten het bereik van kinderen houden

   P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar gecertificeerde verwerker van afvalstromen

   P410: Tegen zonlicht beschermen

   P412: Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F

   Waarschuwingen (EUH-zinnen)

  Reviews

  Er zijn nog geen reviews geschreven over dit product.