usp1
usp2
usp3

Repair Care Dry Fix 2010005 Elastische voorstrijk UNI

-image
91,99

Direct Leverbaar

  trusted mark-image

  Fixami is Trusted Shops gecertificeerd

  Productinformatie

   Bijzondere kenmerken

   Elastische voorstrijk voor alle soorten Repair Care Dry Flex

   - Zorgt voor een optimale hechting van alle soorten Repair Care Dry Flex aan de ondergrond.
   - Extra lange potlife van 1 uur.
   - Tot 24 uur na aanbrengen af te werken met Repair Care Dry Flex.
   - Gemakkelijk te verwerken met de kwast
   - Eenvoudig en schoon te doseren en af te sluiten.

   DRY FIX UNI
   Repair Care Dry Fix UNI

   Specificaties

   Verwerkingstemperatuur: 0 - 35 °C
   Inhoud: 200 ml component A (transparant), 100 ml component B (transparant)
   Houdbaarheid: Zie etiket, bij opslag en vervoer tussen 5 - 50°C
   Indringtijd: 20-45 minuten; binnen 24 uur Repair Care Dry Flex aanbrengen
   Doel: Optimale hechting van alle soorten Repair Care Dry Flex aan de ondergrond

   Kleurnaam

   Transparant

   Gebruik

   Binnen, Buiten

   Overschilderbaar na

   20 m

   Hoofd kleur

   Transparant

   Rendement per liter

   0.25 kg/m²

   Verwerkingsmethode

   Kwast

   Toepassing op

   Hout

   EAN

   8714748004368

   Artikelnummer

   218053

   Volume

   300 ml

   Veiligheidsaanwijzingen

   Voorzorgsaanduiding, Gevarenaanduiding, Signaalwoord

   Waarschuwingen (H-zinnen)

   H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

   H315: Veroorzaakt huidirritatie

   H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken

   H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel

   Waarschuwingen (P-zinnen)

   P280: Beschermende kledij dragen

   P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden

   P264: Na het werken met dit product ... grondig wassen

   P391: Gelekte/gemorste stof opruimen

   P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar gecertificeerde verwerker van afvalstromen

   Waarschuwingen (EUH-zinnen)

   EUH205: Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken

  Reviews

  Er zijn nog geen reviews geschreven over dit product.