usp1
usp2
usp3

Repair Care Dry Flex 2026101 Reparatiepasta IN

Repair Care Dry Flex 2026101 Reparatiepasta IN-image
33,09
30,19

Direct Leverbaar

  trusted mark-image

  Fixami is Trusted Shops gecertificeerd

  Productinformatie

   Bijzondere kenmerken

   Reparatiepasta voor het repareren van beschadigd hout binnenshuis (na 4 uur uitgehard*).

   Ideaal voor het repareren van allerlei houtbeschadigingen in huis. Geen voorbehandeling met voorstrijk nodig. Gemakkelijke en snelle verwerkbaarheid en zeer goed schuurbaar.

   Geschikt voor:
   - Het repareren van o.a. trappen, deuren, binnenkozijnen, keukens, meubels, vloeren en plinten.
   - Het renoveren, restaureren en modelleeren van houtconstructies en profielen.
   - Horizontale en verticale reparaties.
   - Toepassing binnen.
   Eigenschappen:
   - Gemakkelijk en prettig te verwerken
   - Korte droogtijd: na 4 uur uitgehard*.
   - Uitstekend modelleerbaar.
   - Beide componenten zitten in

   Vlampunt

   100 °C

   Gebruik

   Binnen, Buiten

   Overschilderbaar na

   4 h

   Uitgehard na

   4 h

   EAN

   8714748003958

   Artikelnummer

   218046

   Volume (product)

   180 ml

   Veiligheidsaanwijzingen

   Voorzorgsaanduiding, Gevarenaanduiding, Signaalwoord

   Waarschuwingen (H-zinnen)

   H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

   H302: Schadelijk bij inslikken

   H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken

   H361: Kan mogelijk de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden 

   H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsels

   H372: Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling 

   Waarschuwingen (P-zinnen)

   P280: Beschermende kledij dragen

   P201: Alvorens te gebruiken, de speciale aanwijzingen raadplegen

   P391: Gelekte/gemorste stof opruimen

   P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar gecertificeerde verwerker van afvalstromen

   Waarschuwingen (EUH-zinnen)

  Reviews

  Er zijn nog geen reviews geschreven over dit product.