usp1
usp2
usp3

Repair Care Dry Shield 2031001 Houtbeschermer SK

-image
52,99

Direct Leverbaar

  trusted mark-image

  Fixami is Trusted Shops gecertificeerd

  Productinformatie

   Houtbescherming op zijn best met de Repair Care 3021269 kit
   Zeg maar dag tegen onbeschermd en beschadigd hout, want de Repair Care dry shield SK set is hier om je leven een stuk eenvoudiger te maken. Het is dé oplossing als je op zoek bent naar een manier om haarscheuren definitief gedag te zeggen en kopse vlakken vakkundig af te dichten. Dit wondermiddel is niet alleen binnen, maar ook buiten te gebruiken, waardoor het breed toepasbaar is voor alle houtwerken die je maar kunt bedenken. Door zijn unieke tweefasensysteem is het supermakkelijk in gebruik: na het mengen verandert de substantie van lobbig naar vloeibaar, waardoor je een superglad eindresultaat krijgt. En die irritante haarscheuren? Die zijn met de Repair Care dry shield SK set verleden tijd, omdat het glasvliessysteem ervoor zorgt dat ze niet meer terugkomen. Pluspunt: binnen zes uur is het schuur- en overschilderbaar, waardoor je klus lekker snel klaar is. Houd er wel rekening mee dat je werkt in een temperatuurbereik van 0 – 25ºC en dat je na het mengen 15 minuten de tijd hebt om het product aan te brengen. Opgelet: deze houtbeschermer is brandbaar en kan allergische reacties veroorzaken, dus neem de nodige voorzorgsmaatregelen. Met deze set, bestaande uit 200 ml plus 80 ml, ben je helemaal klaar om jouw houtwerken duurzaam te beschermen en te repareren.

   Vlampunt

   62 °C

   EAN

   8714748003200

   Artikelnummer

   218040

   Volume

   1000 ml

   Veiligheidsaanwijzingen

   Voorzorgsaanduiding, Gevarenaanduiding, Signaalwoord

   Waarschuwingen (H-zinnen)

   H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie

   H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

   H315: Veroorzaakt huidirritatie

   H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken

   Waarschuwingen (P-zinnen)

   P280: Beschermende kledij dragen

   P272: Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten

   P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden

   P273: Voorkom lozing in het milieu

   P264: Na het werken met dit product ... grondig wassen

   P302+P352: BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen

   Waarschuwingen (EUH-zinnen)

   EUH205: Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken

  Reviews

  Er zijn nog geen reviews geschreven over dit product.