usp1
usp2
usp3

Rust-Oleum 2242 Hard Hat Spuitbus - fluorescerend geel - 0,5L

Rust-Oleum 2242 Hard Hat Spuitbus - fluorescerend geel - 0,5L-image
Rust-Oleum 2242 Hard Hat Spuitbus - fluorescerend geel - 0,5L-image
Rust-Oleum 2242 Hard Hat Spuitbus - fluorescerend geel - 0,5L-image
Rust-Oleum 2242 Hard Hat Spuitbus - fluorescerend geel - 0,5L-image
Rust-Oleum 2242 Hard Hat Spuitbus - fluorescerend geel - 0,5L-image
adviesprijs
32,00
25,19

Direct Leverbaar

  trusted mark-image

  Fixami is Trusted Shops gecertificeerd

  Productinformatie

   Duidelijk zichtbare fluorescerende coatings
   Ideaal for markeringen, borden, kleurcodering, etc.
   Aanbrengen op matwit 2190 voor het beste resultaat
   Afwerken met blanke lak 2500 voor langer resultaat
   Hanteerbaar na 30 minuten (bij 20°C)
   Leverbaar in rood, oranje, geel, groen en blauw.

   Kleurdekking

   Dekkend

   Verfsoort

   Terpentinebasis (Alkyd)

   Gebruik

   Binnen, Buiten

   Overschilderbaar na

   10 h

   Glansgraad

   Mat

   Vlampunt

   -40 °C

   Uitgehard na

   3 d

   Rendement per liter

   2.1 m²/l

   Verwerkingsmethode

   Spuitbus

   Kleefvrij na

   15 m

   Toepassing op

   Bestaande verflagen

   EAN

   8715743006241

   Artikelnummer

   242147

   Volume (product)

   0.5 l

   Veiligheidsaanwijzingen

   Voorzorgsaanduiding, Gevarenaanduiding, Signaalwoord

   Waarschuwingen (H-zinnen)

   H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie

   H222+H229: Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting

   H335+H336: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

   Waarschuwingen (P-zinnen)

   P211: Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten

   P280: Beschermende kledij dragen

   P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden

   P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken

   P410+P412: Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F

   P210: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken

   P251: Ook na gebruik niet doorboren of verbranden

   P102: Buiten het bereik van kinderen houden

   P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar gecertificeerde verwerker van afvalstromen

   P103: Alvorens te gebruiken, het etiket lezen

   Waarschuwingen (EUH-zinnen)

   EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken

   EUH208: Kan een allergische reactie veroorzaken

   1x Rust-Oleum 2242 Spuitbus

  Reviews

  Er zijn nog geen reviews geschreven over dit product.