usp1
usp2
usp3

Rust-Oleum 2348 Hard Hat Lijnenverf Spuitbus - geel - 0,5L

Rust-Oleum 2348 Hard Hat Lijnenverf Spuitbus - geel - 0,5L-image
27,79

Direct Leverbaar

  trusted mark-image

  Fixami is Trusted Shops gecertificeerd

  Productinformatie

   Duurzame lijnmarkering, op basis van sneldrogende magere sojaolie alkydhars, voor het trekken van lijnen in parkeergarages fabrieken, magazijnen, sportvelden, stadions en alle

   situaties waar verkeersregeling gewenst is.

   RUST-OLEUM Lijnenverf 2300 wordt toegepast bij lichte verkeersbelasting. Lijnenverf 2300 wordt gebruikt in combinatie met de RUST-OLEUM Lijnentrekkers. Lijnenverf 2300 is ideaal voor het trekken van lijnen in parkeergarages fabrieken, magazijnen, sportvelden, stadions en alle situaties waar verkeersregeling gewenst is.

   Toepassing op

   Asfalt, Beton, Bestaande verflagen

   Kleurdekking

   Dekkend

   Verfsoort

   Terpentinebasis (Alkyd)

   Overschilderbaar na

   48 h

   Glansgraad

   Mat

   Vlampunt

   -40 °C

   Gebruik

   Buiten

   Verwerkingsmethode

   Spuitbus

   Kleefvrij na

   20 m

   Kleurnaam

   Geel

   EAN

   8715743006371

   Artikelnummer

   242069

   Volume (product)

   0.5 l

   Veiligheidsaanwijzingen

   Gevarenaanduiding, Voorzorgsaanduiding, Signaalwoord

   Waarschuwingen (H-zinnen)

   H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie

   H315: Veroorzaakt huidirritatie

   H222+H229: Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting

   H373: Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling

   H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken

   Waarschuwingen (P-zinnen)

   P211: Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten

   P280: Beschermende kledij dragen

   P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden

   P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken

   P260: Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen

   P410+P412: Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F

   P210: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken

   P251: Ook na gebruik niet doorboren of verbranden

   P102: Buiten het bereik van kinderen houden

   P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar gecertificeerde verwerker van afvalstromen

   P103: Alvorens te gebruiken, het etiket lezen

   Waarschuwingen (EUH-zinnen)

   EUH211: Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen

   EUH208: Kan een allergische reactie veroorzaken

   1x Rust-Oleum 2348 Spuitbus

  Reviews

  Er zijn nog geen reviews geschreven over dit product.