usp1
usp2
usp3

Rust-Oleum 9200 Rust-O-Thane - op kleur gemengd - 2,5L (Excl. Activator)

-image
-image
-image
Rust-Oleum 9200 Rust-O-Thane - op kleur gemengd - 2,5L (Excl. Activator)-image
Rust-Oleum 9200 Rust-O-Thane - op kleur gemengd - 2,5L (Excl. Activator)-image
127,80

Direct Leverbaar

  trusted mark-image

  Fixami is Trusted Shops gecertificeerd

  Productinformatie

  Verf die speciaal voor jou op kleur is gemaakt, kan niet worden geretourneerd.

   Extra slijtvast door toegevoegd polyurethaan
   Aan te kleuren in elke kleur, in hoogglans en zijdeglans
   Uitstekende vloei; eenvoudig aan te brengen
   Voor allerlei oppervlakken: hout, beton, metselwerk, oude coatings
   Ideaal voor lijnmarkering
   Gunstig verbruik: 9m²/L
   Verpakking: blik

   Kleurnaam

   Op kleur gemengd

   Kleurdekking

   Dekkend

   Verfsoort

   Terpentinebasis (Alkyd)

   Verwerkingsmethode

   Roller, Verfspuit, Kwast

   Rendement per liter

   9 m²/l

   Gebruik

   Binnen, Buiten

   Toepassing op

   Muren, Vloeren, Hout

   Uitgehard na

   7 d

   Vlampunt

   23 °C

   Glansgraad

   Zijdeglans

   Overschilderbaar na

   24 h

   EAN

   8715743014840

   Artikelnummer

   353407

   Volume

   2.5 l

   Veiligheidsaanwijzingen

   Gevarenaanduiding, Voorzorgsaanduiding

   Waarschuwingen (H-zinnen)

   H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

   H226: Ontvlambare vloeistof en damp

   Waarschuwingen (P-zinnen)

   P280: Beschermende kledij dragen

   P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden

   P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken

   P210: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken

   P102: Buiten het bereik van kinderen houden

   P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar gecertificeerde verwerker van afvalstromen

   P303+P361+P353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen

   P103: Alvorens te gebruiken, het etiket lezen

   Waarschuwingen (EUH-zinnen)

   EUH211: Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen

   EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken

   EUH208: Kan een allergische reactie veroorzaken

  Reviews

  Er zijn nog geen reviews geschreven over dit product.