usp1
usp2
usp3

Rust-Oleum Alkythane 7500 Satin - op kleur gemengd -1L

-image
-image
-image
Rust-Oleum Alkythane 7500 Satin - op kleur gemengd -1L-image
Rust-Oleum Alkythane 7500 Satin - op kleur gemengd -1L-image
Rust-Oleum Alkythane 7500 Satin - op kleur gemengd -1L-image
adviesprijs
42,00
39,99

Direct Leverbaar

  trusted mark-image

  Fixami is Trusted Shops gecertificeerd

  Productinformatie

  Verf die speciaal voor jou op kleur is gemaakt, kan niet worden geretourneerd.

   Uitstekende dekking en corrosiebescherming
   Eenvoudig te verwerken en uitstekende vloei, mooi glad resultaat
   Extra duurzaam door polyurethaanadditief
   Beschikbaar in vrijwel elke kleur in hoog-, zijdeglans, mat en metallic
   Droogt ook bij lage temperaturen
   Duurzame, strakke afwerking met hoge laagdikte
   Verpakking: blik

   Hoofd kleur

   Mengverf

   Kleurnaam

   Op kleur gemengd

   Verwerkingsmethode

   Airless spuitapparatuur, Roller, Verfspuit, Kwast

   Kleurdekking

   Transparant

   Verfsoort

   Terpentinebasis (Alkyd)

   Gebruik

   Binnen, Buiten

   Uitgehard na

   14 d

   Toepassing op

   Metaal

   Rendement per liter

   10.5 m²/l

   Glansgraad

   Zijdeglans

   Overschilderbaar na

   24 h

   EAN

   8715743015700

   Artikelnummer

   361036

   Volume

   1 l

   Veiligheidsaanwijzingen

   Gevarenaanduiding, Voorzorgsaanduiding, Signaalwoord

   Waarschuwingen (H-zinnen)

   H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

   H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

   H226: Ontvlambare vloeistof en damp

   Waarschuwingen (P-zinnen)

   P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden

   P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken

   P210: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken

   P102: Buiten het bereik van kinderen houden

   P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar gecertificeerde verwerker van afvalstromen

   P303+P361+P353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen

   P103: Alvorens te gebruiken, het etiket lezen

   Waarschuwingen (EUH-zinnen)

   EUH211: Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen

   EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken

   EUH208: Kan een allergische reactie veroorzaken

  Reviews

  Er zijn nog geen reviews geschreven over dit product.