usp1
usp2
usp3

Rust-Oleum Combicolor Hoogglans - RAL 1021 koolzaadgeel - 2,5L

Rust-Oleum Combicolor Hoogglans - RAL 1021 koolzaadgeel - 2,5L
Rust-Oleum Combicolor Hoogglans - RAL 1021 koolzaadgeel - 2,5L
Rust-Oleum Combicolor Hoogglans - RAL 1021 koolzaadgeel - 2,5L
Rust-Oleum Combicolor Hoogglans - RAL 1021 koolzaadgeel - 2,5L
Rust-Oleum Combicolor Hoogglans - RAL 1021 koolzaadgeel - 2,5L
109,49

Direct Leverbaar

  trusted mark

  Fixami is Trusted Shops gecertificeerd

  Productinformatie

   Rust-Oleum CombiColor Hoogglans Koolzaadgeel RAL 1021

   Rust-Oleum CombiColor Hoogglans is een dekkende verf voor metaal, geschikt voor zowel geroest als ongeroest metaal. Deze verf biedt bescherming tegen corrosie bij matige industriebelasting en is zeer duurzaam dankzij de vernetting van de hamerslag. Het is eenvoudig aan te brengen met een kwast of verfroller.

   Voor optimale resultaten is het belangrijk om de juiste primer te gebruiken, afhankelijk van het type oppervlak. Voor gegalvaniseerde, zink en aluminium oppervlakken is het nodig om Rust-Oleum CombiPrimer Hechtlaag 3302 te gebruiken. Voor de beste resultaten dien je te werken onder ideale applicatieomstandigheden, waarbij de temperatuur van de lucht, ondergrond en coatingmateriaal tussen de 10 en 35°C is en de relatieve luchtvochtigheid onder de 85%.

   Voor het aanbrengen van Rust-Oleum CombiColor Hoogglans Koolzaadgeel RAL 1021 kun je een kwast, roller of verfspuit gebruiken. Bij gebruik van een HVLP toestel, verdun de verf dan met 10 tot 25% Rust-Oleum verdunner 7302. Als je een kwast of roller gebruikt, kun je de verf maximaal 10% verdunnen met Rust-Oleum verdunner 7302. Gebruik een kwast van paardenhaar of een roller van 2K Anza of Paintura.

   Kleur RAL-nummer

   RAL 1021

   Kleurdekking

   Dekkend

   Verfsoort

   Terpentinebasis (Alkyd)

   Verwerkingsmethode

   Roller, Kwast

   Gebruik

   Binnen, Buiten

   Vlampunt

   40 °C

   Uitgehard na

   14 d

   Volume (product)

   2.5 l

   Glansgraad

   Hoogglans

   Toepassing op

   Metaal

   Rendement per liter

   10.3 m²/l

   Kleefvrij na

   3 h

   Overschilderbaar na

   24 h

   EAN

   8715743012860

   Signaalwoord

   Waarschuwing

   Waarschuwingen (H-zinnen)

   H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

   H335+H336: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

   H226: Ontvlambare vloeistof en damp

   Waarschuwingen (P-zinnen)

   P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden

   P403: Op een goed geventileerde plaats bewaren

   P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken

   P210: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken

   P235: Koel bewaren

   P102: Buiten het bereik van kinderen houden

   P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar gecertificeerde verwerker van afvalstromen

   P303+P361+P353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen

   P103: Alvorens te gebruiken, het etiket lezen

   Waarschuwingen (EUH-zinnen)

   EUH211: Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen

   EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken

   EUH208: Kan een allergische reactie veroorzaken

  Reviews

  Er zijn nog geen reviews geschreven over dit product.