Rust-Oleum Combicolor Hoogglans - RAL 7001 zilvergrijs - 0,25L

placeholder-product-media-alt-text-not-set
placeholder-product-media-alt-text-not-set
placeholder-product-media-alt-text-not-set
placeholder-product-media-alt-text-not-set
placeholder-product-media-alt-text-not-set
placeholder-product-media-alt-text-not-set
11,89

Direct Leverbaar

  trusted mark

  Fixami is Trusted Shops gecertificeerd

  Productinformatie

   Rust-Oleum CombiColor Hoogglans Staal Grijs RAL 7001

   Rust-Oleum CombiColor Hoogglans is een dekkende verf voor metaal, geschikt voor zowel geroest als ongeroest metaal. Het is verkrijgbaar in de kleur Staal Grijs RAL 7001. Voor geroest staal wordt aanbevolen om eerst Rust-Oleum CombiPrimer anti-roest te gebruiken voor optimale hechting en om roest terug te dringen.

   Voor gegalvaniseerde, zink en aluminium oppervlakken is het nodig om Rust-Oleum CombiPrimer Hechtlaag 3302 aan te brengen voordat je met Rust-Oleum CombiColor Hoogglans aan de slag gaat.

   Rust-Oleum CombiColor Hoogglans Staal Grijs RAL 7001 biedt bescherming tegen corrosie bij matige industriebelasting en is duurzaam dankzij de vernetting van de hamerslag. Het is lood en chromaat-vrij en bevat roestwerende pigmenten voor extra bescherming tegen roest. Voor een hogere beschermklasse kun je kijken naar Rust-Oleum 7500 of Rust-Oleum Noxyde.

   Met Rust-Oleum CombiColor Hoogglans Staal Grijs RAL 7001 kun je ongeveer 10.3 m² per liter schilderen bij een droge laagdikte van 55 µm. Voor de beste resultaten dien je te werken onder ideale applicatieomstandigheden, waarbij de temperatuur van de lucht, ondergrond en coatingmateriaal tussen de 10 en 35°C ligt en de relatieve luchtvochtigheid onder de 85%.

   Breng de aanbevolen grondlaag Rust-Oleum CombiPrimer anti-roest aan en schuur eventuele intacte, oude verflagen voor een goede hechting. Het oppervlak moet schoon en droog zijn tijdens het aanbrengen van de coatings. Voor gegalvaniseerde, zink en aluminium oppervlakken is het nodig om CombiPrimer Hechtlaag 3302 aan te brengen.

   Je kunt Rust-Oleum CombiColor Hoogglans Staal Grijs RAL 7001 aanbrengen met een kwast, roller of verfspuit. Als je een HVLP toestel gebruikt, raden we aan om de verf 10 tot 25% te verdunnen met Rust-Oleum verdunner 7302. Met een kwast of roller kun je de verf maximaal 10% verdunnen met Rust-Oleum verdunner 7302. Gebruik een kwast van paardenhaar of een roller van 2K Anza of Paintura voor de beste resultaten.

   Verfsoort

   Terpentinebasis (Alkyd)

   Verwerkingsmethode

   Roller, Kwast

   Gebruik

   Binnen, Buiten

   Vlampunt

   40 °C

   Uitgehard na

   14 d

   Glansgraad

   Hoogglans

   Toepassing op

   Metaal

   Kleur RAL-nummer

   RAL 7001

   Rendement per liter

   10.3 m²/l

   Kleefvrij na

   3 h

   Volume (product)

   0.25 l

   Overschilderbaar na

   24 h

   EAN

   8715743011672

   Signaalwoord

   Waarschuwing

   Waarschuwingen (H-zinnen)

   H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

   H335+H336: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

   H226: Ontvlambare vloeistof en damp

   Waarschuwingen (P-zinnen)

   P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden

   P403: Op een goed geventileerde plaats bewaren

   P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken

   P210: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken

   P235: Koel bewaren

   P102: Buiten het bereik van kinderen houden

   P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar gecertificeerde verwerker van afvalstromen

   P303+P361+P353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen

   P103: Alvorens te gebruiken, het etiket lezen

   Waarschuwingen (EUH-zinnen)

   EUH211: Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen

   EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken

   EUH208: Kan een allergische reactie veroorzaken

  Reviews

  Er zijn nog geen reviews geschreven over dit product.

  Leer Fixami beter kennen

  Sinds 2007 combineren we professioneel gereedschap met advies op maat. Bij ons staat alles in het teken van beter maken.

  Meer over ons
  • Tools van topkwaliteit

  • Specialist in online

  • Altijd persoonlijk advies

  • Wat je project ook is