usp1
usp2
usp3

Rust-Oleum Combicolor Hoogglans Zinkvrij - RAL 9016 verkeerswit - 0,75L

-image
adviesprijs
46,00
29,89

Direct Leverbaar

  trusted mark-image

  Fixami is Trusted Shops gecertificeerd

  Productinformatie

   Rust-Oleum CombiColor Zinkvrij Hoogglans RAL 9016

   Rust-Oleum CombiColor Zinkvrij Hoogglans RAL 9016 is een voordelige verf die je online kunt kopen bij Gereedschapcentrum. Met deze verf kun je direct over roest heen schilderen. Het is zinkvrij, loodvrij en chromaatvrij. Deze verf maakt gebruik van de allernieuwste verftechnologie die verf anti-corrosief kan maken. Met Rust-Oleum CombiColor Zinkvrij Hoogglans RAL 9016 zal je metaal nooit meer roesten, tenminste niet in de eerste twaalf jaar. Het is wel belangrijk om je aan de aanbevolen laagdikte en verfsysteem te houden. Een groot voordeel van deze verf is dat het op waterbasis is, milieuvriendelijk en veilig voor de gebruiker. Het bevat geen zink, chromaat of lood. Rust-Oleum CombiColor Zinkvrij Hoogglans RAL 9016 wordt gebruikt op blanke, handontroeste of met Rust-Oleum CombiColor Aqua Primer gegronde staaloppervlakken. Je kunt deze verf aanbrengen met een kwast, roller of verfspuit. Rust-Oleum CombiColor Zinkvrij Hoogglans RAL 9016 biedt bescherming tegen corrosie bij matige industriebelasting. Voor metaalconstructies in een meer agressieve industriebelasting is het aan te bevelen om bij te werken of volledig te gronden met Rust-Oleum CombiColor Zinkvrij Primer. Het verbruik is ongeveer 10 m² per liter bij 45 µm droog. Dit is afhankelijk van de kleur en structuur van de ondergrond. De maximum droge laagdikte per laag is 75 µm droog, wat overeenkomt met 130 µm nat. Verdunning & Applicatie: Luchtspuit HVLP: 10 tot 25 vol.% verdunnen met Rust-Oleum verdunner 7301. Spuitopening: 1.0 - 1.5 mm. Spuitdruk: 2-4 bar. Moet je de ondergrond nog verder voorbehandelen? Verwijder olie, vet en alle andere verontreinigingen door middel van alkalische of hogedruk-(stoom) reiniging met geschikte middelen. Verwijder roestkorsten, losse roest, losse walshuid en loszittende verflagen met een schraper en/of staalborstel tot St 3 (ISO 8501-1: 1988). Schuur nog intacte, oude verflagen voor een goede hechting. Zorg ervoor dat het oppervlak schoon en droog is tijdens het aanbrengen van de coatings. Gegalvaniseerde, zink en aluminium oppervlakken moeten worden gegrond met Rust-Oleum CombiColor Primer Zinkvrij. Met Rust-Oleum CombiColor Zinkvrij Hoogglans RAL 9016 bescherm je niet alleen metaal, maar ook de planeet en jezelf!

   Kleurdekking

   Dekkend

   Verwerkingsmethode

   Roller, Kwast

   Uitgehard na

   7 d

   Gebruik

   Buiten

   Verfsoort

   Waterbasis (acryl)

   Toepassing op

   Metaal

   Rendement per liter

   2.9 m²/l

   Kleurnaam

   Verkeerswit

   Hoofd kleur

   Wit

   Kleur RAL-nummer

   RAL 9016

   Glansgraad

   Zijdeglans

   Overschilderbaar na

   16 h

   EAN

   5413436064860

   Artikelnummer

   360023

   Volume

   0.75 l

   Veiligheidsaanwijzingen

   Gevarenaanduiding, Voorzorgsaanduiding, Signaalwoord

   Waarschuwingen (H-zinnen)

   H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie

   H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

   H335+H336: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

   H226: Ontvlambare vloeistof en damp

   Waarschuwingen (P-zinnen)

   P280: Beschermende kledij dragen

   P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken

   P273: Voorkom lozing in het milieu

   P210: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken

   P391: Gelekte/gemorste stof opruimen

   P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar gecertificeerde verwerker van afvalstromen

   P303+P361+P353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen

   Waarschuwingen (EUH-zinnen)

   EUH211: Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen

   EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken

   EUH208: Kan een allergische reactie veroorzaken

  Reviews

  Er zijn nog geen reviews geschreven over dit product.