usp1
usp2
usp3

Rust-Oleum Combicolor - mat wit - 2,5L

-image
Outlet
adviesprijs
153,00
96,69

Direct Leverbaar

  trusted mark-image

  Fixami is Trusted Shops gecertificeerd

  Productinformatie

   Beter Pakken, want dit is je laatste kans. In onze outlet pak je de beste producten voor de scherpste prijs.
   Beter Pakken, want dit is je laatste kans. In onze outlet pak je de beste producten voor de scherpste prijs.
   Eén-laags onderhoudsysteem voor metaal. Superieure metaalbescherming, direct over roest.
   Grondlaag en deklaag in één
   Kan direct op roest, blank metaal en hout
   Groot rendement: 10.5 m² per liter
   In één laag dekkend, goede vloei-eigenschappen
   Verdunbaar met terpentine
   Te gebruiken tot 5°C
   Leverbaar in 52 kleuren (RAL/Hamerslag)
   Kleefvrij: 120
   Overschilderbaar: na 16 uur
   Verpakking: blik

   Kleurdekking

   Dekkend

   Verfsoort

   Terpentinebasis (Alkyd)

   Gebruik

   Binnen, Buiten

   Glansgraad

   Mat

   Uitgehard na

   14 d

   Toepassing op

   Metaal

   Kleur RAL-nummer

   RAL 9010

   Kleurnaam

   Mat Wit

   Rendement per liter

   10.3 m²/l

   Verwerkingsmethode

   Kwast

   EAN

   8715743013133

   Artikelnummer

   359719

   Volume

   2.5 l

   Veiligheidsaanwijzingen

   Gevarenaanduiding, Voorzorgsaanduiding, Signaalwoord

   Waarschuwingen (H-zinnen)

   H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

   H335+H336: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

   H226: Ontvlambare vloeistof en damp

   Waarschuwingen (P-zinnen)

   P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden

   P403: Op een goed geventileerde plaats bewaren

   P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken

   P210: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken

   P235: Koel bewaren

   P102: Buiten het bereik van kinderen houden

   P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar gecertificeerde verwerker van afvalstromen

   P303+P361+P353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen

   P103: Alvorens te gebruiken, het etiket lezen

   Waarschuwingen (EUH-zinnen)

   EUH211: Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen

   EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken

   EUH208: Kan een allergische reactie veroorzaken

  Reviews

  Er zijn nog geen reviews geschreven over dit product.