usp1
usp2
usp3

Rust-Oleum EpoxyShield MAXX Vloercoating - zilvergrijs - 5L

Rust-Oleum EpoxyShield MAXX Vloercoating - zilvergrijs - 5L

adviesprijs

249,00

171,09

adviesprijs

249,00

179,95

adviesprijs
249,00
171,09

Direct Leverbaar

  trusted mark

  Fixami is Trusted Shops gecertificeerd

  Productinformatie

  Maak altijd eerst een testoppervlak (bijvoorbeeld op een niet zichtbare plek) om te testen of het product naar behoren werkt in jouw specifieke situatie. Lees goed de handleiding door. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van dit product voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen.

   Rust-Oleum EpoxyShield MAXX is een gebruiksvriendelijke garagevloercoating met uitstekende hechting op waterbasis. De coating is goed bestand tegen slijtage als gevolg van voetverkeer, voertuigen, chemicaliën en water.

   De voordelen van een garagevloercoating van Rust-Oleum:
   Een garagevloer kan lastig te onderhouden zijn. Een stoffige beton- cementvloer trekt vuil aan en iedere vloeistof die je hierop morst kan vervelende vlekken of kringen achterlaten. Met de garagevloercoating van Rust-Oleum fixeer je de vloer met een mooie duurzame en glanzende finish. De coating is geschikt voor gemiddelde tot zware belasting en is zeer bestendig tegen oplosmiddelen, chemicaliën en autobanden. Deze 2-componenten garagevloercoating is op waterbasis en makkelijk in gebruik. Lees altijd de handleiding door voor gebruik.

   Het aanbrengen van garagevloedcoating:
   Rust-Oleum EpoxyShield MAXX kan aangebracht worden op betonnen vloeren die volledig schoon en droog zijn. Het wordt niet aanbevolen om de coating aan te brengen op glad en volledig gesloten beton of beton dat nog een curing compound bevat. Beide ondergronden verhinderen een goede hechting. Rust-Oleum EpoxyShield MAXX kan ook aangebracht worden op oude, goed hechtende coatings.

   Optioneel kunt u kiezen voor een antislip of decoratieve afwerking:
   - Rust-Oleum EpoxyShield Anti-Slip zorgt voor een uitstekende antisliplaag, indien ze met de Rust-Oleum EpoxyShieldMAXX vloercoating worden vermengd.
   - Rust-Oleum EpoxyShield Decoratieve Chips zijn specifiek ontwikkeld voor gebruik met de Rust-Oleum EpoxyShield MAXX vloercoating. Wanneer de chips worden uitgestrooid over de natte verflaag hechten ze zich permanent aan de coating voor een decoratief uiterlijk. De chips helpen tevens om vuil en oneffenheden in de vloer te maskeren.

   Let op: Maak altijd eerst een testoppervlak (bijvoorbeeld op een niet zichtbare plek) om te testen of het product naar behoren werkt in jouw specifieke situatie. Lees goed de handleiding door. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van dit product voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen.

   Vlampunt

   > 150°C

   Kleurdekking

   Dekkend

   Verwerkingsmethode

   Roller

   Gebruik

   Binnen

   Toepassing op

   Vloeren

   Uitgehard na

   7 d

   Verfsoort

   Waterbasis (acryl)

   Kleurnaam

   Zilvergrijs

   Rendement per liter

   7 m²/l

   Kleur RAL-nummer

   RAL 7001

   Volume (product)

   5 l

   Glansgraad

   Zijdeglans

   Overschilderbaar na

   24 h

   EAN

   8715743015908

   Waarschuwingen (H-zinnen)

   H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

   H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken

   H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsels

   Waarschuwingen (P-zinnen)

   P301+P310: NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

   P280: Beschermende kledij dragen

   P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden

   P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen

   P405: Achter slot bewaren

   P301+P330+P331: NA INSLIKKEN: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken

   P273: Voorkom lozing in het milieu

   P310: NA (mogelijke) blootstelling: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen

   P391: Gelekte/gemorste stof opruimen

   P102: Buiten het bereik van kinderen houden

   P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar gecertificeerde verwerker van afvalstromen

   P303+P361+P353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen

   P103: Alvorens te gebruiken, het etiket lezen

   Waarschuwingen (EUH-zinnen)

   EUH211: Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen

  Reviews

  Er zijn nog geen reviews geschreven over dit product.