usp1
usp2
usp3

Rust-Oleum Hard Hat Galva Zinc - zink - 0,5L

-image

Volume

Kleurnaam

adviesprijs
32,00
26,09

Direct Leverbaar

  trusted mark-image

  Fixami is Trusted Shops gecertificeerd

  Productinformatie

   Verfsoort

   Zinkspray

   Kleurdekking

   Dekkend

   Kleefvrij na

   10 m

   Gebruik

   Binnen, Buiten

   Overschilderbaar na

   48 h

   Glansgraad

   Mat

   Vlampunt

   -70 °C

   Kleurnaam

   Zink

   Uitgehard na

   7 d

   Rendement per liter

   1.4 m²/l

   Toepassing op

   Metaal

   Verwerkingsmethode

   Spuitbus

   EAN

   8715743005893

   Artikelnummer

   257548

   Volume

   0.5 l

   Veiligheidsaanwijzingen

   Voorzorgsaanduiding, Signaalwoord, Gevarenaanduiding

   Waarschuwingen (H-zinnen)

   H222+H229: Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting

   H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

   H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

   Waarschuwingen (P-zinnen)

   P211: Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten

   P280: Beschermende kledij dragen

   P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden

   P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken

   P273: Voorkom lozing in het milieu

   P410+P412: Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F

   P210: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken

   P391: Gelekte/gemorste stof opruimen

   P251: Ook na gebruik niet doorboren of verbranden

   P102: Buiten het bereik van kinderen houden

   P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar gecertificeerde verwerker van afvalstromen

   P103: Alvorens te gebruiken, het etiket lezen

   Waarschuwingen (EUH-zinnen)

  Reviews

  Er zijn nog geen reviews geschreven over dit product.