usp1
usp2
usp3

Rust-Oleum Hard Hat Hittebestendig Spuitbus - aluminium - 0,5L

Rust-Oleum Hard Hat Hittebestendig Spuitbus - aluminium - 0,5L

22,54

25,29

22,54

Direct Leverbaar

  trusted mark

  Fixami is Trusted Shops gecertificeerd

  Productinformatie

   Kleurdekking

   Dekkend

   Verfsoort

   Terpentinebasis (Alkyd)

   Gebruik

   Binnen, Buiten

   Overschilderbaar na

   48 h

   Volume (product)

   0.5 l

   Rendement per liter

   2 m²/l

   Uitgehard na

   24 h

   Vlampunt

   -40 °C

   Kleurnaam

   Aluminium

   Toepassing op

   Metaal

   Kleefvrij na

   1 h

   Verwerkingsmethode

   Spuitbus

   Glansgraad

   Zijdeglans

   EAN

   8715743014925

   Waarschuwingen (H-zinnen)

   H222+H229: Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting

   H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

   Waarschuwingen (P-zinnen)

   P211: Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten

   P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden

   P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken

   P410+P412: Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F

   P210: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken

   P251: Ook na gebruik niet doorboren of verbranden

   P102: Buiten het bereik van kinderen houden

   P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar gecertificeerde verwerker van afvalstromen

   P103: Alvorens te gebruiken, het etiket lezen

   Waarschuwingen (EUH-zinnen)

   EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken

   EUH208: Kan een allergische reactie veroorzaken

  Reviews

  Er zijn nog geen reviews geschreven over dit product.