usp1
usp2
usp3

Rust-Oleum Hard Hat Lijnenverf Spuitbus - RAL 5017 verkeersblauw - 0,75L

-image
-image
-image
Rust-Oleum Hard Hat Lijnenverf Spuitbus - RAL 5017 verkeersblauw - 0,75L-image
Rust-Oleum Hard Hat Lijnenverf Spuitbus - RAL 5017 verkeersblauw - 0,75L-image
Rust-Oleum Hard Hat Lijnenverf Spuitbus - RAL 5017 verkeersblauw - 0,75L-image
Rust-Oleum Hard Hat Lijnenverf Spuitbus - RAL 5017 verkeersblauw - 0,75L-image
Rust-Oleum Hard Hat Lijnenverf Spuitbus - RAL 5017 verkeersblauw - 0,75L-image
Rust-Oleum Hard Hat Lijnenverf Spuitbus - RAL 5017 verkeersblauw - 0,75L-image
adviesprijs
46,00
32,95

Direct Leverbaar

  trusted mark-image

  Fixami is Trusted Shops gecertificeerd

  Productinformatie

  Afbeelding kan afwijken van daadwerkelijk product.
   Ideaal voor het trekken van lijnen in parkeergarages fabrieken, magazijnen, sportvelden, stadions en alle situaties waar verkeersregeling gewenst is.
   Strakke en duurzame lijnenmarkering
   Betere dekkracht
   Instelbare lijnbreedte (5-10 cm)
   Robuuste industriële kwaliteit
   Geen verfresten op de lijnentrekker
   Kleefvrij na 15 minuten
   Al na 4 uur licht verkeer mogelijk
   Voor gebruik op asfalt, beton, gras, metaal en hout
   Kleefvrij: 20
   Overschilderbaar: binnen 1 uur of na 48 uur
   Verpakking: spuitbus

   Kleur RAL-nummer

   RAL 5017

   Kleurdekking

   Dekkend

   Verfsoort

   Terpentinebasis (Alkyd)

   Glansgraad

   Mat

   Hoofd kleur

   Blauw

   Gebruik

   Buiten

   Toepassing op

   Beton, Metaal, Hout

   Kleurnaam

   Verkeersblauw

   Verwerkingsmethode

   Spuitbus

   EAN

   8715743017780

   Artikelnummer

   353528

   Volume

   0.75 l

   Veiligheidsaanwijzingen

   Gevarenaanduiding, Voorzorgsaanduiding, Signaalwoord

   Waarschuwingen (H-zinnen)

   H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie

   H315: Veroorzaakt huidirritatie

   H222+H229: Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting

   H373: Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling

   H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken

   Waarschuwingen (P-zinnen)

   P211: Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten

   P280: Beschermende kledij dragen

   P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden

   P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken

   P260: Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen

   P410+P412: Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F

   P210: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken

   P251: Ook na gebruik niet doorboren of verbranden

   P102: Buiten het bereik van kinderen houden

   P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar gecertificeerde verwerker van afvalstromen

   P103: Alvorens te gebruiken, het etiket lezen

   Waarschuwingen (EUH-zinnen)

   EUH211: Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen

   EUH208: Kan een allergische reactie veroorzaken

  Reviews

  Er zijn nog geen reviews geschreven over dit product.