usp1
usp2
usp3

Rust-Oleum Hard Hat Roestwerende Primer spray - grijs - 0,5L

-image
adviesprijs
28,00
19,95

Direct Leverbaar

  trusted mark-image

  Fixami is Trusted Shops gecertificeerd

  Productinformatie

   Hard Hat® Aerosol Deklagen 2100 zijn gebaseerd op een sneldrogende magere sojaolie alkydhars.

   Topkwaliteit
   Voor op blank staal, hout en beton
   Hanteerbaar na 30 minuten (bij 20°C)
   De beste dekkracht verkrijgbaar
   Hittebestendig tot 100°C


   Specificaties

   Belangrijkste eigenschappen: 1-component, Snel drogend, Oplosmiddelhoudend, Deklaag
   Glansgraad: Hoogglans, Mat, Zijdeglans
   Inhoud: 400 ml, 500 ml
   Applicatiegereedschap: Spuitbus
   Toepassingsgebied: Metaal
   Ondergrond Metaal: Blank of gestraald metaal, Oude verflaag
   Kleefvrij: 15 minuten
   Overschilderbaar: binnen 1 uur of na 48 uur
   VOC gehalte: 640 - 650 g/l

   Kleurnaam

   Grijs

   Verfsoort

   Terpentinebasis (Alkyd)

   Gebruik

   Binnen, Buiten

   Glansgraad

   Mat

   Rendement per liter

   2.5 m²/l

   Uitgehard na

   7 d

   Hoofd kleur

   Grijs

   Toepassing op

   Metaal

   Overschilderbaar na

   30 m

   Verwerkingsmethode

   Spuitbus

   EAN

   8715743005879

   Artikelnummer

   325167

   Volume

   0.5 l

   Veiligheidsaanwijzingen

   Gevarenaanduiding, Voorzorgsaanduiding, Signaalwoord

   Waarschuwingen (H-zinnen)

   H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie

   H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

   H315: Veroorzaakt huidirritatie

   H222+H229: Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting

   H373: Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling

   H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken

   Waarschuwingen (P-zinnen)

   P211: Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten

   P280: Beschermende kledij dragen

   P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden

   P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken

   P260: Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen

   P273: Voorkom lozing in het milieu

   P410+P412: Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F

   P210: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken

   P391: Gelekte/gemorste stof opruimen

   P251: Ook na gebruik niet doorboren of verbranden

   P102: Buiten het bereik van kinderen houden

   P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar gecertificeerde verwerker van afvalstromen

   P103: Alvorens te gebruiken, het etiket lezen

   Waarschuwingen (EUH-zinnen)

   EUH211: Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen

  Reviews

  Er zijn nog geen reviews geschreven over dit product.