usp1
usp2
usp3

Rust-Oleum Kachel & Bbq Verf - RAL 9005 zwart - 0,75L

Rust-Oleum Kachel & Bbq Verf - RAL 9005 zwart - 0,75L
32,79

Verwachte leverdatum

23-04-2024

  trusted mark

  Fixami is Trusted Shops gecertificeerd

  Productinformatie

   Kleurnaam

   Gitzwart

   Kleurdekking

   Dekkend

   Verfsoort

   Terpentinebasis (Alkyd)

   Verwerkingsmethode

   Roller, Kwast

   Rendement per liter

   9 m²/l

   Gebruik

   Binnen, Buiten

   Vlampunt

   40 °C

   Kleur RAL-nummer

   RAL 9005

   Toepassing op

   Metaal

   Overschilderbaar na

   1 h

   Volume (product)

   0.75 l

   EAN

   5413436072353

   Signaalwoord

   Waarschuwing

   Waarschuwingen (H-zinnen)

   H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

   H226: Ontvlambare vloeistof en damp

   Waarschuwingen (P-zinnen)

   P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden

   p403+p235 Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren

   P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken

   P210: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken

   P102: Buiten het bereik van kinderen houden

   P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar gecertificeerde verwerker van afvalstromen

   P303+P361+P353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen

   P103: Alvorens te gebruiken, het etiket lezen

   Waarschuwingen (EUH-zinnen)

   EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken

   EUH208: Kan een allergische reactie veroorzaken

  Reviews

  Er zijn nog geen reviews geschreven over dit product.