usp1
usp2
usp3

Rust-Oleum MetalExpert Zijdeglans - RAL 9010 zuiverwit - 0,25L

-image
-image
-image
Rust-Oleum MetalExpert Zijdeglans - RAL 9010 zuiverwit - 0,25L-image
Rust-Oleum MetalExpert Zijdeglans - RAL 9010 zuiverwit - 0,25L-image
7,50

Direct Leverbaar

  trusted mark-image

  Fixami is Trusted Shops gecertificeerd

  Productinformatie

   Rust-Oleum Metalexpert Direct Op Roest Metaalverf Satin Ral 9010

   Rust-Oleum Metalexpert Direct Op Roest Metaalverf Satin Ral 9010 is een corrosiebestendige verf voor ijzer en staal, zowel binnen als buiten. Het kan direct worden aangebracht op kaal, eerder geverfd of roestig ferrometaal zonder primer. Voor non-ferrometaal en gegalvaniseerd metaal is een hechtprimer nodig. Het stopt roestvorming, biedt tot 12 jaar bescherming en heeft een 3-in-1 functie als grondlaag, tussenlaag en afwerkingslaag.

   Voor gebruik test je de kleur op een onopvallende plaats en reinig je het oppervlak grondig. Roer het product voor gebruik en breng 1 tot 2 lagen aan met een kwast, rol of spuitapparaat. Het heeft een verbruik van tot 9 m2 per laag en is handdroog na 2 uur, volledig droog na 8 uur en uitgehard na 7 dagen.

   Reinig kwasten met kwastreiniger en verdunner of terpentine. Bij gebruik van de spuitbus, schud deze goed, spuit op 30 cm afstand in heen en weer gaande bewegingen en laat drogen. Het verbruik is tot 2 m² en de droogtijd is ongeveer 30 minuten voor handdroog en volledige uitharding na 24 uur. Je kunt een tweede laag aanbrengen binnen 1 uur of na 24 uur. Reinig de sproeikop na gebruik.

   Kleurdekking

   Dekkend

   Verfsoort

   Terpentinebasis (Alkyd)

   Verwerkingsmethode

   Roller, Kwast

   Rendement per liter

   9 m²/l

   Gebruik

   Binnen, Buiten

   Vlampunt

   40 °C

   Uitgehard na

   7 d

   Toepassing op

   Metaal

   Kleur RAL-nummer

   RAL 9010

   Kleurnaam

   Zuiverwit

   Glansgraad

   Zijdeglans

   Overschilderbaar na

   16 h

   EAN

   5413436071271

   Artikelnummer

   359945

   Volume

   0.25 l

   Veiligheidsaanwijzingen

   Gevarenaanduiding, Voorzorgsaanduiding, Signaalwoord

   Waarschuwingen (H-zinnen)

   H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

   H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

   H226: Ontvlambare vloeistof en damp

   Waarschuwingen (P-zinnen)

   P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden

   P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken

   P210: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken

   P102: Buiten het bereik van kinderen houden

   P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar gecertificeerde verwerker van afvalstromen

   P303+P361+P353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen

   P103: Alvorens te gebruiken, het etiket lezen

   Waarschuwingen (EUH-zinnen)

   EUH211: Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen

   EUH208: Kan een allergische reactie veroorzaken

  Reviews

  Er zijn nog geen reviews geschreven over dit product.