usp1
usp2
usp3

Rust-Oleum Noxyde - RAL 9004 signaalzwart - 20kg

-image
-image
Rust-Oleum Noxyde - RAL 9004 signaalzwart - 20kg-image
Rust-Oleum Noxyde - RAL 9004 signaalzwart - 20kg-image
Rust-Oleum Noxyde - RAL 9004 signaalzwart - 20kg-image
374,09

Direct Leverbaar

  trusted mark-image

  Fixami is Trusted Shops gecertificeerd

  Productinformatie


   Ultieme corrosiebescherming, zelfs in extreme omstandigheden
   200% elastische laag barst en bladdert niet
   Uitstekende dekking van moeren, bouten en lasnaden
   Droge spuitnevel: bespaart voorbereidings- en schoonmaaktijd
   Primer en deklaag in één
   UV- en stootbestendig
   Glansgraad: Mat
   Verpakking: blik

   Verwerkingsmethode

   Airless spuitapparatuur, Kwast

   Kleur RAL-nummer

   RAL 9004

   Kleurdekking

   Dekkend

   Video

   https://youtu.be/t5JBigN6qaA?feature=shared

   Verfsoort

   Terpentinebasis (Alkyd)

   Gebruik

   Binnen, Buiten

   Waterbestendig

   Ja

   Uitgehard na

   14 d

   Glansgraad

   Hoogglans

   Toepassing op

   Metaal, Aluminium, Bestaande verflagen

   Rendement per liter

   10.3 m²/l

   Kleurnaam

   Signaalzwart

   Hoofd kleur

   Zwart

   Overschilderbaar na

   24 h

   EAN

   5413436007034

   Artikelnummer

   353257

   Volume

   20 l

   Veiligheidsaanwijzingen

   Gevarenaanduiding, Voorzorgsaanduiding, Signaalwoord

   Waarschuwingen (H-zinnen)

   H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

   H335+H336: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

   H226: Ontvlambare vloeistof en damp

   Waarschuwingen (P-zinnen)

   P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden

   P403: Op een goed geventileerde plaats bewaren

   P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken

   P210: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken

   P235: Koel bewaren

   P102: Buiten het bereik van kinderen houden

   P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar gecertificeerde verwerker van afvalstromen

   P303+P361+P353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen

   P103: Alvorens te gebruiken, het etiket lezen

   Waarschuwingen (EUH-zinnen)

   EUH211: Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen

   EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken

   EUH208: Kan een allergische reactie veroorzaken

  Reviews

  Er zijn nog geen reviews geschreven over dit product.