usp1
usp2
usp3

Rust-Oleum Peganox - grijsgroen - 5kg

Rust-Oleum Peganox - grijsgroen - 5kg
86,19

Verwachte leverdatum

23-04-2024

  trusted mark

  Fixami is Trusted Shops gecertificeerd

  Productinformatie


   Goede roestbescherming en waterdichting
   Gladde, esthetische zijdeglansfinish
   200% elastische laag barst en bladdert niet
   Uitstekende vloeiing, ideaal voor roller/kwast applicatie
   Primer en deklaag in één
   UV- en stootbestendig
   Glansgraad: Zijdeglans
   Verpakking: blik

   Verwerkingsmethode

   Airless spuitapparatuur, Roller, Kwast

   Vlampunt

   > 150°C

   Kleurdekking

   Dekkend

   Uitgehard na

   2 d

   Gebruik

   Buiten

   Rendement per liter

   0.2 kg/m²

   Verfsoort

   Waterbasis (acryl)

   Toepassing op

   Metaal

   Gewicht (Product)

   5 kg

   Kleurnaam

   Grijs Groen

   Kleefvrij na

   1 h

   Overschilderbaar na

   6 h

   Glansgraad

   Zijdeglans

   EAN

   5413436570057

   Signaalwoord

   Waarschuwing

   Waarschuwingen (H-zinnen)

   H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

   H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken

   Waarschuwingen (P-zinnen)

   P280: Beschermende kledij dragen

   P273: Voorkom lozing in het milieu

   P391: Gelekte/gemorste stof opruimen

   P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar gecertificeerde verwerker van afvalstromen

   Waarschuwingen (EUH-zinnen)

   EUH211: Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen

  Reviews

  Er zijn nog geen reviews geschreven over dit product.