usp1
usp2
usp3

Rust-Oleum Primer 44HS - 1L

-image
adviesprijs
38,00
26,53

Verwachte leverdatum

28-06-2024

  trusted mark-image

  Fixami is Trusted Shops gecertificeerd

  Productinformatie

   Mathys Primer 44HS
   Maak kennis met Mathys Primer 44HS, een hoogwaardige, solventgedragen hechtprimer op chloorrubberbasis, direct te bestellen bij Gereedschapcentrum. Deze primer is uniek vanwege zijn reversible verfeigenschappen, wat betekent dat het product in zijn eigen oplosmiddel oplost. Het is speciaal ontwikkeld als fixeer- en hechtlaag voor poreuze en ongeschilderde minerale ondergronden, ideaal voor toepassingen op daken en buitenmuren. Het is belangrijk om deze primer niet te verdunnen.

   Met zijn uitstekende UV-stabiliteit verbetert de Mathys Primer 44HS de hechting van topcoats en heeft het een groot fixerend vermogen voor loszittende ondergronddeeltjes. Bovendien bereikt het snel waterbestendigheid, waardoor het een betrouwbare keuze is voor diverse buitenprojecten.

   Voor de ondergrondvoorbereiding dien je de ondergrond schoon te maken en te ontvetten. Let op: als de ondergrond een acrylaatverf is, mag deze niet met Primer 44HS overschilderd worden vanwege de aantasting door de oplosmiddelen in de primer. In dat geval kun je beter Pegafix gebruiken. Wat betreft het rendement, kun je rekenen op ongeveer 14 m²/l tot 15 m²/l, afhankelijk van factoren zoals de poreusheid en ruwheid van de ondergrond en materiaalverlies tijdens het aanbrengen.

   VMV code

   VMV0004331

   Kleurnaam

   Grijs

   Gebruik

   Binnen, Buiten

   Toepassing op

   Muren, Vloeren

   Glansgraad

   Mat

   Uitgehard na

   24 h

   Hoofd kleur

   Grijs

   EAN

   5413436175146

   Artikelnummer

   353368

   Volume

   1 l

   Veiligheidsaanwijzingen

   Gevarenaanduiding, Voorzorgsaanduiding, Signaalwoord

   Waarschuwingen (H-zinnen)

   H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

   H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

   H226: Ontvlambare vloeistof en damp

   H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken

   Waarschuwingen (P-zinnen)

   P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken

   P273: Voorkom lozing in het milieu

   P210: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken

   P391: Gelekte/gemorste stof opruimen

   P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar gecertificeerde verwerker van afvalstromen

   P303+P361+P353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen

   Waarschuwingen (EUH-zinnen)

   EUH211: Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen

   EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken

   EUH208: Kan een allergische reactie veroorzaken

  Reviews

  Er zijn nog geen reviews geschreven over dit product.