Rust-Oleum Verf voor Garagedeuren - RAL 9010 zuiverwit - 0,75L

placeholder-product-media-alt-text-not-set
placeholder-product-media-alt-text-not-set
placeholder-product-media-alt-text-not-set
placeholder-product-media-alt-text-not-set
placeholder-product-media-alt-text-not-set
placeholder-product-media-alt-text-not-set
placeholder-product-media-alt-text-not-set
22,69

Verwachte leverdatum

27-02-2024

  trusted mark

  Fixami is Trusted Shops gecertificeerd

  Productinformatie

   Rust-Oleum MetalExpert verf voor Garagedeuren

   Rust-Oleum MetalExpert verf voor Garagedeuren is een extreem sterke en corrosiebestendige afwerking die tot 12 jaar bescherming biedt tegen regen en andere weersomstandigheden. Deze op siliconen-alkyd-basis verf kan direct worden aangebracht op ijzerhoudend metaal zonder primer. Ook geschikt voor gegrondverfd hout, metselwerk, UPVC, kunststof, beton en bekleding. Voor non-ferrometaal en gegalvaniseerd metaal is een speciale hechtprimer aanbevolen.

   Dit product is geschikt voor gebruik bij lage temperaturen, waterafstotend en schimmelwerend. Het biedt een zachte glans, stopt roestvorming en heeft uitstekende kleurvastheid. Voor het aanbrengen dienen oppervlakteverontreinigingen te worden verwijderd en losse roest te worden behandeld. Na grondig roeren kan de verf in 1 tot 2 lagen worden aangebracht met een geschikte kwast of rol.

   Het product is handdroog na 4 uur, volledig droog na 8 uur en kan indien nodig na 16 uur worden overgeschilderd. Het duurt 7 dagen voordat de verf volledig is uitgehard. Voor het reinigen van de kwast kunnen productresten worden verwijderd met een geschikte kwastreiniger en verdunner of door de kwast in terpentine te laten weken.

   Let op: de verffilm is ontwikkeld om barsten, slijtage en afbladderen tot 12 jaar vóór het eerste onderhoud te voorkomen. Beschikbare kleuren: Zuiver Wit.

   Toepassing op

   PVC, Kunststof, Beton, Deuren en Kozijnen, Metaal, Hout, Metselwerk

   Verfsoort

   Terpentinebasis (Alkyd)

   Verwerkingsmethode

   Roller, Kwast

   Gebruik

   Binnen, Buiten

   Uitgehard na

   7 d

   Rendement per liter

   10 m²/l

   Glansgraad

   Hoogglans

   Kleur RAL-nummer

   RAL 9010

   Kleurnaam

   Zuiverwit

   Overschilderbaar na

   16 h

   Vlampunt

   38 °C

   Volume (product)

   0.75 l

   EAN

   5413436071752

   Signaalwoord

   Waarschuwing

   Waarschuwingen (H-zinnen)

   H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

   H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

   H226: Ontvlambare vloeistof en damp

   Waarschuwingen (P-zinnen)

   P280: Beschermende kledij dragen

   P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden

   p403+p235 Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren

   P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken

   P273: Voorkom lozing in het milieu

   P210: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken

   P391: Gelekte/gemorste stof opruimen

   P102: Buiten het bereik van kinderen houden

   P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar gecertificeerde verwerker van afvalstromen

   P303+P361+P353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen

   P103: Alvorens te gebruiken, het etiket lezen

   Waarschuwingen (EUH-zinnen)

   EUH211: Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen

   EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken

   EUH208: Kan een allergische reactie veroorzaken

  Reviews

  Er zijn nog geen reviews geschreven over dit product.

  Leer Fixami beter kennen

  Sinds 2007 combineren we professioneel gereedschap met advies op maat. Bij ons staat alles in het teken van beter maken.

  Meer over ons
  • Tools van topkwaliteit

  • Specialist in online

  • Altijd persoonlijk advies

  • Wat je project ook is