usp1
usp2
usp3

Sikkens Buitenlak Hoogglans - Ral 1013 - 750ml

Sikkens Buitenlak Hoogglans - Ral 1013 - 750ml
Outlet

Uitvoering

adviesprijs
48,00
31,39

Direct Leverbaar

  trusted mark

  Fixami is Trusted Shops gecertificeerd

  Productinformatie

   Beter Pakken, want dit is je laatste kans. In onze outlet pak je de beste producten voor de scherpste prijs.
   Beter Pakken, want dit is je laatste kans. In onze outlet pak je de beste producten voor de scherpste prijs.

   Vlampunt

   39 °C

   Kleurdekking

   Dekkend

   Kleur RAL-nummer

   RAL 1013

   Verfsoort

   Terpentinebasis (Alkyd)

   Rendement per liter

   16 m²/l

   Breedte (Product)

   10.2 cm

   Verwerkingsmethode

   Viltroller, Kwast

   Overschilderbaar na

   18 h

   Gebruik

   Buiten

   Toepassing op

   Deuren en Kozijnen, Bestaande verflagen

   Glansgraad

   Hoogglans

   Hoogte (Product)

   12 cm

   Kleurnaam

   Parelwit

   Lengte (Product)

   10.2 cm

   Volume (product)

   750 ml

   Gewicht (Product)

   0.958 kg

   EAN

   8711113122399

   Signaalwoord

   Waarschuwing

   Waarschuwingen (H-zinnen)

   H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

   H226: Ontvlambare vloeistof en damp

   Waarschuwingen (P-zinnen)

   p304+p312

   P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden

   P241: Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/...apparatuur gebruiken

   P405: Achter slot bewaren

   P370+P378: In geval van brand: blussen met…

   p403+p235 Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren

   P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken

   P243: Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren

   P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden

   P240: Opslag- en opvangreservoir aarden

   P210: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken

   P102: Buiten het bereik van kinderen houden

   P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar gecertificeerde verwerker van afvalstromen

   P303+P361+P353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen

  Reviews

  Er zijn nog geen reviews geschreven over dit product.