usp1
usp2
usp3

Sikkens Buitenlak Zijdeglans - Ral 6009 - 750ml

Sikkens Buitenlak Zijdeglans - Ral 6009 - 750ml

Uitvoering

adviesprijs
48,00
37,10

Direct Leverbaar

  trusted mark

  Fixami is Trusted Shops gecertificeerd

  Productinformatie

   Kleurdekking

   Dekkend

   Verfsoort

   Terpentinebasis (Alkyd)

   Vlampunt

   40 °C

   Breedte (Product)

   10.2 cm

   Verwerkingsmethode

   Viltroller, Kwast

   Overschilderbaar na

   18 h

   Gebruik

   Buiten

   Kleur RAL-nummer

   RAL 6009

   Toepassing op

   Deuren en Kozijnen, Bestaande verflagen

   Gewicht (Product)

   0.895 kg

   Hoogte (Product)

   11.9 cm

   Kleurnaam

   Dennengroen

   Lengte (Product)

   10.2 cm

   Rendement per liter

   14 m²/l

   Glansgraad

   Zijdeglans

   Volume (product)

   750 ml

   EAN

   8711113124720

   Signaalwoord

   Waarschuwing

   Waarschuwingen (H-zinnen)

   H226: Ontvlambare vloeistof en damp

   Waarschuwingen (P-zinnen)

   P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden

   P241: Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/...apparatuur gebruiken

   P370+P378: In geval van brand: blussen met…

   p403+p235 Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren

   P243: Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren

   P240: Opslag- en opvangreservoir aarden

   P210: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken

   P102: Buiten het bereik van kinderen houden

   P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar gecertificeerde verwerker van afvalstromen

   P303+P361+P353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen

  Reviews

  Er zijn nog geen reviews geschreven over dit product.