usp1
usp2
usp3

SPS Systeem SB Lak - Wit - 2,5L

SPS Systeem SB Lak - Wit - 2,5L
adviesprijs
81,00
74,68

Direct Leverbaar

  trusted mark

  Fixami is Trusted Shops gecertificeerd

  Productinformatie

   Vochtregulerende, halfglanzende systeemlak op basis van gesiliconiseerde alkydhars met lang glansbehoud voor houtwerk. SPS System SB heeft een goede dekkracht en een soepele kwastverwerking. Kan als één-potsysteem gebruikt worden, dus als grond- en afschilderlak. Voor buiten.

   Productlijn

   Systeem SB

   Kleurdekking

   Dekkend

   Volume (product)

   25000 L

   Verfsoort

   Terpentinebasis (Alkyd)

   Verwerkingsmethode

   Roller, Kwast

   Kleurnaam

   Wit

   Rendement per liter

   16 m²/l

   Gebruik

   Buiten

   Vlampunt

   41 °C

   Glansgraad

   Halfglans

   Toepassing op

   Voorbehandelde metalen ondergronden, Hout, Voorbehandeld kunststof

   Kleefvrij na

   4 h

   Overschilderbaar na

   20 h

   EAN

   8711429290874

   Signaalwoord

   Waarschuwing

   Waarschuwingen (H-zinnen)

   H226: Ontvlambare vloeistof en damp

   Waarschuwingen (P-zinnen)

   P280: Beschermende kledij dragen

   P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken

   P312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen

   P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden

   P210: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken

   P102: Buiten het bereik van kinderen houden

   P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar gecertificeerde verwerker van afvalstromen

   Waarschuwingen (EUH-zinnen)

   EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken

   EUH210: Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar

  Reviews

  Er zijn nog geen reviews geschreven over dit product.