usp1
usp2
usp3

Südwest Allgrund K51 - zwart 9105 - 0,75L

-image
29,00

Direct Leverbaar

  trusted mark-image

  Fixami is Trusted Shops gecertificeerd

  Productinformatie

   De Südwest All-Grund is een oplosmiddelhoudende universele roestwerende hechtprimer voor aluminium, geglazuurde tegels, hout, ijzer, koper, kunststof, messing, oude verflagen, polyester, roestige ondergronden, RVS, zink en (verzinkt) staal. Beschikbaar in zes kleuren.

   Universele hechting
   Universeel overschilderbaar
   Roestwerend
   Zeer snelle droging
   Snelle aanhechting
   Applicatie: kwast, rol, spuit
   Glansgraad: mat
   Toepassing: binnen, buiten
   Volledig uitgehard na ca.: 48 uur
   Theoretisch verbruik ca.: 9 m² per ltr
   Overschilderbaar na ca.: 2 uur
   Type product: oplosmiddelhoudend
   Dichtheid: 1,4 g/cm³
   Eigenschappen: roestwerend
   Product ondergrond: staal, zink, aluminium, koper
   Kleur: RAL 9005 

   Toepassing op

   Koper, Zink, Aluminium, Gegalvaniseerd (verzinkt)staal

   Kleurdekking

   Dekkend

   Verfsoort

   Terpentinebasis (Alkyd)

   Verwerkingsmethode

   Roller, Kwast

   Rendement per liter

   9 m²/l

   Gebruik

   Binnen, Buiten

   Glansgraad

   Mat

   Kleur RAL-nummer

   RAL 9005

   Kleurnaam

   Zwart

   Overschilderbaar na

   2 h

   Uitgehard na

   48 h

   Hoofd kleur

   Zwart

   EAN

   4011772225863

   Artikelnummer

   361080

   Volume

   0.75 l

   Veiligheidsaanwijzingen

   Voorzorgsaanduiding, Gevarenaanduiding, Signaalwoord

   Waarschuwingen (H-zinnen)

   H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

   H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken

   H226: Ontvlambare vloeistof en damp

   H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken

   Waarschuwingen (P-zinnen)

   P284: Vuur/vlambestendige/brandwerende kleding dragen

   P280: Beschermende kledij dragen

   P362+P364: Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken

   P210: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken

   P302+P352: BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen

   P102: Buiten het bereik van kinderen houden

   P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar gecertificeerde verwerker van afvalstromen

   P333+P313: Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen

   Waarschuwingen (EUH-zinnen)

  Reviews

  Er zijn nog geen reviews geschreven over dit product.