usp1
usp2
usp3

TEC7 683125000 Cleaner - 25L

TEC7 683125000 Cleaner - 25L-image
Outlet
116,89

Direct Leverbaar

  trusted mark-image

  Fixami is Trusted Shops gecertificeerd

  Productinformatie

   Beter Pakken, want dit is je laatste kans. In onze outlet pak je de beste producten voor de scherpste prijs.
   Beter Pakken, want dit is je laatste kans. In onze outlet pak je de beste producten voor de scherpste prijs.
   Deze zachte, veilige en traagverdampende reiniger laat een lange inwerktijd toe, en vergemakkelijkt zodoende het verwijderen van de meeste chemische vervuiling. Tec7 Cleaner laat geen vette film na en veroorzaakt geen oxidelaag op lichte metalen.

   Vlampunt

   Geen

   EAN

   5414195683255

   Artikelnummer

   342317

   Volume (product)

   25 l

   Veiligheidsaanwijzingen

   Voorzorgsaanduiding, Signaalwoord, Gevarenaanduiding

   Waarschuwingen (H-zinnen)

   H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsels

   Waarschuwingen (P-zinnen)

   P330: NA (mogelijke) blootstelling: De mond spoelen

   P280: Beschermende kledij dragen

   P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden

   P260: Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen

   P304: NA INADEMING: → onmiddellijk het antigifcentrum of een arts raadplegen

   P264: Na het werken met dit product ... grondig wassen

   P331: NA (mogelijke) blootstelling: GEEN braken opwekken

   P340: NA (mogelijke) blootstelling: De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen

   P102: Buiten het bereik van kinderen houden

   P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar gecertificeerde verwerker van afvalstromen

   P301: NA INSLIKKEN: → onmiddellijk het antigifcentrum of een arts raadplegen

   Waarschuwingen (EUH-zinnen)

  Reviews

  Er zijn nog geen reviews geschreven over dit product.