TEC7 Floor Fix Epoxymortel - 5kg

★★★★★

5.0 / 5

1 review

placeholder-product-media-alt-text-not-set
adviesprijs
62,00
55,59

Direct Leverbaar

  trusted mark

  Fixami is Trusted Shops gecertificeerd

  Productinformatie

   Een industriële troffelbare 2-component epoxymortel
   3 x sterker dan beton
   Laat zich verwerken zonder extra primer- of grondlagen
   Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
   Toepasbaar in onbeperkte diktes en kan tot nulniveau uitgewerkt worden zonder sterkteverlies en krimp
   Bestand tegen zwaar verkeer, vorkliften, transpalets

   Toepassingen:

   • Herstellen van schade in industrievloeren, rijwegen, garagevloeren, brugdekken, weegbruggen, laadkades, opritten, betonvoegneuzen, putten,...
   • Nivellerings- en hellingsmortel voor het realiseren van duurzame stootvrije overgangen voor rollend verkeer aan deuren, poorten, doorgangen, stoepen,...
   • Trap- en tredeherstelmassa.
   • Vastzetten en bezijden uitnivelleren van deurrails, vloerprofielen,...
   • Tegelherstelmassa. Zowel voor het dichten van de gaten van ontbrekende tegels als zet- en voegmassa voor nieuwe tegels.
   • Herstelmortel voor vloerchapes.
   • Maken van kleine verkeersdrempels of catastrofeboorden voor bluswater en/of chemicaliënopslagzones.
   • Dichten van brede scheuren, barsten en andere vloerdegradaties.

   Gebruik

   Binnen, Buiten

   Breedte (Product)

   23.3 cm

   Volume (product)

   5000 ml

   Gewicht (Product)

   5 kg

   Hoogte (Product)

   20.5 cm

   Lengte (Product)

   23.3 cm

   EAN

   5414195602508

   Signaalwoord

   Geen

   Waarschuwingen (H-zinnen)

   H315: Veroorzaakt huidirritatie

   H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

   H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken

   Waarschuwingen (P-zinnen)

   P280: Beschermende kledij dragen

   P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden

   P273: Voorkom lozing in het milieu

   P264: Na het werken met dit product ... grondig wassen

   P302+P352: BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen

   P102: Buiten het bereik van kinderen houden

   P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar gecertificeerde verwerker van afvalstromen

   P321: Specifieke behandeling vereist

   P333+P313: Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen

  Reviews

  5.0 / 5

  ★★★★★

  1 review

  • 5 sterren

  • 4 sterren

  • 3 sterren

  • 2 sterren

  • 1 ster

   Leer Fixami beter kennen

   Sinds 2007 combineren we professioneel gereedschap met advies op maat. Bij ons staat alles in het teken van beter maken.

   Meer over ons
   • Tools van topkwaliteit

   • Specialist in online

   • Altijd persoonlijk advies

   • Wat je project ook is