TEC7 FoamTack Pro Lijmschuim - 750ml

★★★★★

5.0 / 5

1 review

placeholder-product-media-alt-text-not-set
12,59

Direct Leverbaar

  trusted mark

  Fixami is Trusted Shops gecertificeerd

  Productinformatie

   All season PU schuim met zeer lage na-expansie voor binnen en buiten, toepasbaar van -5°C tot +30°C. De eerste keuze voor alle montages en verlijmingen waar snelheid, kracht en isolerend vermogen belangrijk zijn. Goede hechting op alle bouwmaterialen, met uitstekend thermisch en akoestisch isolatievermogen.

   Vlampunt

   Geen

   Lengte (Product)

   6.5 cm

   Hoogte (Product)

   30 cm

   Breedte (Product)

   6.5 cm

   Volume (product)

   750 ml

   EAN

   5414195004722

   Signaalwoord

   Gevaar

   Waarschuwingen (H-zinnen)

   H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie

   H351: Verdacht van het veroorzaken van kanker

   H302: Schadelijk bij inslikken

   H315: Veroorzaakt huidirritatie

   H373: Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling

   H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken

   H334: Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken

   H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken

   Waarschuwingen (P-zinnen)

   P211: Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten

   P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden

   P405: Achter slot bewaren

   P308: NA (mogelijke) blootstelling: → onmiddellijk het antigifcentrum of een arts raadplegen

   P313: NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen

   P210: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken

   P251: Ook na gebruik niet doorboren of verbranden

   P102: Buiten het bereik van kinderen houden

   P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar gecertificeerde verwerker van afvalstromen

   P410: Tegen zonlicht beschermen

   P412: Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F

   Waarschuwingen (EUH-zinnen)

   EUH204: Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken

  Reviews

  5.0 / 5

  ★★★★★

  1 review

  • 5 sterren

  • 4 sterren

  • 3 sterren

  • 2 sterren

  • 1 ster

   Leer Fixami beter kennen

   Sinds 2007 combineren we professioneel gereedschap met advies op maat. Bij ons staat alles in het teken van beter maken.

   Meer over ons
   • Tools van topkwaliteit

   • Specialist in online

   • Altijd persoonlijk advies

   • Wat je project ook is