TEC7 Super Secondelijm - 50ml

-image
15,04

Direct Leverbaar

 • Gratis verzending vanaf €50,-

 • Op werkdagen vóór 22.00u besteld = vandaag verzonden

 • Veilig & achteraf betalen

trusted mark-image

Fixami is Trusted Shops gecertificeerd

Productinformatie

  Plakken in een flits met TEC7 501913000 secondelijm
  Maak kennis met de TEC7 Super Secondelijm - 50ml, een ware krachtpatser in een klein potje. Deze supersterke cyanoacrylaatlijm biedt je een breedspectrum oplossing voor snelle verlijmingen en spoedreparaties. Dankzij de lage viscositeit en hoge hechting plak je binnen enkele seconden bijna alles vast. Van kunststoffen (let op: met uitzondering van P.E. en P.P.), rubbers, glas, en plexi, tot keramiek, hout, leder, en metalen; de TEC7 doet het allemaal. En kleine oppervlakten? Geen probleem! Met slechts één druppel, ongeveer 0,02 gram, dek je al een kleefoppervlak van 3 à 5 cm². Met een houdbaarheid van 12 maanden in de originele verpakking, bewaard op een koele, droge en vorstvrije plaats, ben je voor een lange tijd van snellijm voorzien. Let wel, deze lijm is een brandbare vloeistof met een vlampunt van 87°C, en het hanteert voorzorgsmaatregelen tegen diverse gevaren, zoals huid- en oogirritatie of ernstigere gezondheidsrisico's bij verkeerd gebruik. Dus, handel voorzichtig en laat de TEC7 Super Secondelijm je helpen bij je volgende snelle fix of doe-het-zelfproject!

  EAN

  5414195501139

  Artikelnummer

  220454

  Volume

  50 ml

  Hoogte

  18 cm

  Breedte

  2.7 cm

  Lengte

  9 cm

  Veiligheidsaanwijzingen

  Voorzorgsaanduiding, Gevarenaanduiding, Signaalwoord

  Waarschuwingen (H-zinnen)

  H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie

  H351: Verdacht van het veroorzaken van kanker

  H315: Veroorzaakt huidirritatie

  H229: Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting

  H373: Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling

  H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken

  H222: Zeer licht ontvlambare aerosol

  H332: Schadelijk bij inademing

  H334: Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken

  H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken

  Waarschuwingen (P-zinnen)

  P211: Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten

  P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden

  P405: Achter slot bewaren

  P308: NA (mogelijke) blootstelling: → onmiddellijk het antigifcentrum of een arts raadplegen

  P210: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken

  P251: Ook na gebruik niet doorboren of verbranden

  P102: Buiten het bereik van kinderen houden

  P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar gecertificeerde verwerker van afvalstromen

  P410: Tegen zonlicht beschermen

  P412: Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F

  Waarschuwingen (EUH-zinnen)

Reviews

Er zijn nog geen reviews geschreven over dit product.