usp1
usp2
usp3

Wijzonol LBH Grondlak HV - op kleur gemengd - 2,5L

-image
-image
-image
Wijzonol LBH Grondlak HV - op kleur gemengd - 2,5L-image
Wijzonol LBH Grondlak HV - op kleur gemengd - 2,5L-image

Kleurnaam

Volume

120,75

Direct Leverbaar

  trusted mark-image

  Fixami is Trusted Shops gecertificeerd

  Productinformatie

   Kleurnaam

   Op kleur gemengd

   Kleurdekking

   Dekkend

   Verfsoort

   Terpentinebasis (Alkyd)

   Verwerkingsmethode

   Roller, Verfspuit, Kwast

   Rendement per liter

   12.6 m²/l

   Gebruik

   Buiten

   Toepassing op

   Voorbehandelde metalen ondergronden, Hout, Voorbehandeld kunststof

   Buitenduurzaamheid

   3 tot 5 jaar

   Glansgraad

   Zijdeglans

   Overschilderbaar na

   16 h

   EAN

   8712952036847

   Artikelnummer

   360837

   Volume

   2.5 l

   Veiligheidsaanwijzingen

   Gevarenaanduiding, Voorzorgsaanduiding, Signaalwoord

   Waarschuwingen (H-zinnen)

   H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

   H373: Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling

   H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

   H226: Ontvlambare vloeistof en damp

   Waarschuwingen (P-zinnen)

   P280: Beschermende kledij dragen

   P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden

   P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken

   P210: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken

   P102: Buiten het bereik van kinderen houden

   P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar gecertificeerde verwerker van afvalstromen

   Waarschuwingen (EUH-zinnen)

   EUH211: Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen

   EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken

  Reviews

  Er zijn nog geen reviews geschreven over dit product.