usp1
usp2
usp3

Wijzonol Metaallak Zijdeglans - RAL 9001 - 0,75L

Wijzonol Metaallak Zijdeglans - RAL 9001 - 0,75L

Uitvoering

adviesprijs
31,00
24,59

Direct Leverbaar

  trusted mark

  Fixami is Trusted Shops gecertificeerd

  Productinformatie

   Kleurnaam

   Creme

   Verfsoort

   Terpentinebasis (Alkyd)

   Verwerkingsmethode

   Roller, Kwast

   Gebruik

   Binnen, Buiten

   Kleur RAL-nummer

   RAL 9001

   Rendement per liter

   10 m²/l

   Gewicht (Product)

   0.973 kg

   Hoogte (Product)

   11.9 cm

   Toepassing op

   Metaal

   Vlampunt

   42 °C

   Breedte (Product)

   9.9 cm

   Lengte (Product)

   9.9 cm

   Glansgraad

   Zijdeglans

   Overschilderbaar na

   16 h

   Buitenduurzaamheid

   6 tot 8 jaar

   Volume (product)

   0.75 l

   EAN

   8712952068657

   Signaalwoord

   Waarschuwing

   Waarschuwingen (H-zinnen)

   H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

   H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

   H226: Ontvlambare vloeistof en damp

   Waarschuwingen (P-zinnen)

   P280: Beschermende kledij dragen

   P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden

   P210: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken

   P102: Buiten het bereik van kinderen houden

   P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar gecertificeerde verwerker van afvalstromen

   Waarschuwingen (EUH-zinnen)

   EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken

   EUH208: Kan een allergische reactie veroorzaken

  Reviews

  Er zijn nog geen reviews geschreven over dit product.