usp1
usp2
usp3

Wijzonol Transparant Tuinbeits - 3155 Whitewash - 2,5L

Wijzonol Transparant Tuinbeits - 3155 Whitewash - 2,5L

Uitvoering

adviesprijs
77,00
46,95

Direct Leverbaar

  trusted mark

  Fixami is Trusted Shops gecertificeerd

  Productinformatie

   Kleurdekking

   Transparant

   Vlampunt

   100 °C

   Verwerkingsmethode

   Roller, Kwast

   Glansgraad

   Mat

   Gewicht (Product)

   2.825 kg

   Lengte (Product)

   16.5 cm

   Overschilderbaar na

   18 h

   Kleur RAL-nummer

   RAL 3155

   Gebruik

   Buiten

   Hoogte (Product)

   15.7 cm

   Volume (product)

   2.5 l

   Toepassing op

   Tuinhout

   Verfsoort

   Waterbasis (acryl)

   Breedte (Product)

   16.5 cm

   Rendement per liter

   14 m²/l

   Kleurnaam

   White Wash

   Buitenduurzaamheid

   3 tot 5 jaar

   EAN

   8712952085326

   Signaalwoord

   Geen

   Waarschuwingen (H-zinnen)

   H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie

   Waarschuwingen (P-zinnen)

   P280: Beschermende kledij dragen

   P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden

   P285: Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen.

   P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden

   P102: Buiten het bereik van kinderen houden

   P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar gecertificeerde verwerker van afvalstromen

   Waarschuwingen (EUH-zinnen)

   EUH211: Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen

   EUH210: Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar

   EUH208: Kan een allergische reactie veroorzaken

  Reviews

  Er zijn nog geen reviews geschreven over dit product.